หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > รายงานข้อมูลสถิติ > Top View
รายงานสถิติ องค์ความรู้ที่มีคนเรียกดูมากที่สุด สูงสุด 10 อันดับแรก  
ลำดับที่
1
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบการจัดการความรู้ UTCC KMS (3)
Loading... ...
เขียนโดย : สำราญ คุ้มกลิ่นวงษ์ , (ชุมชนนักปฎิบัติ : ชุมชนคนใช้ระบบ UTCCKMS)
เมื่อวันที่ 30/08/2556 เวลา 10:47:22 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like6  It Work1  Reply0  Comment782
Like 6 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
Average Rating
0/5
(ผู้ร่วมโหวต 0 ท่าน)
782
view  
ลำดับที่
2
องค์ความรู้ เรื่อง สรุปการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามมาตรการบัญชีชุดเดียว
องค์ความรู้ เรื่อง สรุปการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามมาตรการบัญชีชุดเดียว สรุปการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามมาตรการบัญชีชุดเดียว การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี โดย อาจารย์ศุภญา กิจกมลวัฒน์ ...
เขียนโดย : Sarinee Thangsathapornphun , (ชุมชนนักปฎิบัติ : ชุมชนคนรักบัญชี มกค.)
เมื่อวันที่ 20/06/2559 เวลา 13:16:55 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like13  It Work3  Reply1  Comment639
Like 13 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 3 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
Average Rating
0/5
(ผู้ร่วมโหวต 0 ท่าน)
639
view  
ลำดับที่
3
รู้จักกับTFRS for SMEs ภายใน3 ชม. ตอนที่2
เขียนโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์ , (ชุมชนนักปฎิบัติ : ชุมชนคนรักบัญชี มกค.)
เมื่อวันที่ 04/10/2559 เวลา 14:27:06 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like10  It Work2  Reply0  Comment610
Like 10 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 2 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
Average Rating
0/5
(ผู้ร่วมโหวต 0 ท่าน)
610
view  
ลำดับที่
4
English Happy Hour
ฝ่ายบริหารมีนโยบายเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ขอเรียนเชิญหน่วยงานเข้ามาแบ่งปันความรู้จากกิจกรรมที่ท่านจัดขึ้นเพื่อรวบรวมเป็นความรู้ค่ะ ...
เขียนโดย : ราตรี แย้มต่วน , (ชุมชนนักปฎิบัติ : ชุมชน ฝ่ายบริหาร)
เมื่อวันที่ 27/06/2560 เวลา 14:49:26 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like9  It Work2  Reply24  Comment605
Like 9 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 2 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
Average Rating
0/5
(ผู้ร่วมโหวต 0 ท่าน)
605
view  
ลำดับที่
5
องค์ความรู้ เรื่อง ธุรกิจนวัตกรรมจากงานวิจัย
โดย ผศ.สุริยุ เมืองขุนรอง ...
เขียนโดย : Sarinee Thangsathapornphun , (ชุมชนนักปฎิบัติ : ชุมชนคนรักบัญชี มกค.)
เมื่อวันที่ 20/06/2559 เวลา 13:16:10 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like10  It Work1  Reply0  Comment569
Like 10 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
Average Rating
0/5
(ผู้ร่วมโหวต 0 ท่าน)
569
view  
ลำดับที่
6
รถยนต์ที่ให้บริการ
แผนกยานพาหนะได้จัดรถยนต์ไว้บริการท่านดังนี้ 1. รถตู้ 2. รถบัส 3. รถสองแถว 4. รถเช่าจากภายนอก   ...
เขียนโดย : ณฐพล ศรีดวม , (ชุมชนนักปฎิบัติ : ชุมชน ยานพาหนะ)
เมื่อวันที่ 28/05/2555 เวลา 09:56:27 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work1  Reply9  Comment561
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
Average Rating
0/5
(ผู้ร่วมโหวต 0 ท่าน)
561
view  
ลำดับที่
7
10 หลักสูตรอินเทรนด์ต้อนรับอาเซียน
  หลักสูตรอินเทรนด์ต้อนรับอาเซียน 10 หลักสูตรสุดฮิปสำหรับวัยรุ่นเก่งภาษา   ตอนที่ 1 : กิจการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ตอนที่ 2 : พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ตอนที่ 3 : เกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ตอนที่ 4 : เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ตอนที่ 5 : สถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร ...
เขียนโดย : Kanokkarn Kitsiri , (ชุมชนนักปฎิบัติ : Data Information and Knowledge)
เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 17:36:09 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like5  It Work1  Reply0  Comment558
Like 5 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
Average Rating
0/5
(ผู้ร่วมโหวต 0 ท่าน)
558
view  
ลำดับที่
8
ผ่อนผันการใช้TFRSs for SMEs สำหรับNPAEs
ศึกษาจาก  2 files ตามแนบ ...
เขียนโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์ , (ชุมชนนักปฎิบัติ : ชุมชนคนรักบัญชี มกค.)
เมื่อวันที่ 29/09/2559 เวลา 14:56:34 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like10  It Work2  Reply1  Comment550
Like 10 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 2 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
Average Rating
0/5
(ผู้ร่วมโหวต 0 ท่าน)
550
view  
ลำดับที่
9
THE 10 WORST CORPORATE ACCOUNTING SCANDALS OF ALL TIME
เขียนโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์ , (ชุมชนนักปฎิบัติ : ชุมชนคนรักบัญชี มกค.)
เมื่อวันที่ 01/11/2559 เวลา 15:08:00 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like11  It Work1  Reply0  Comment547
Like 11 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
Average Rating
0/5
(ผู้ร่วมโหวต 0 ท่าน)
547
view  
ลำดับที่
10
WILของอ.จันทร์เจ้า
เขียนโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์ , (ชุมชนนักปฎิบัติ : ชุมชนคนรักบัญชี มกค.)
เมื่อวันที่ 23/12/2559 เวลา 11:15:52 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like4  It Work3  Reply0  Comment541
Like 4 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 3 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
Average Rating
0/5
(ผู้ร่วมโหวต 0 ท่าน)
541
view  
 
©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย