หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > รายงานข้อมูลสถิติ > รายงาน สถานะของชุมชนนักปฏิบัติ แยกตามหมวดหมู่
รายงาน สถานะของชุมชนนักปฏิบัติ แยกตามหมวดหมู่
รายงานสถิติ

สรุปสถิติข้อมูล

จำนวนชุมชนนักปฎิบัติ (CoP) จำนวนความรู้ (ใน CoP)
96 ชุมชน 486 เรื่อง


สรุปสถิติข้อมูล ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) แยกตามหมวดหมู่ความรู้

หมวดหมู่องค์ความรู้ จำนวนชุมชนนักปฎิบัติ
(CoP)
จำนวนความรู้
(ใน CoP)
เปิดดูชุมชน
เบ็ตเตล็ด (Generalities) [ cat12032304372497198 ] 39 ชุมชน 413 ความรู้ เปิดดู
ปรัชญา (Philosophy) [ cat12032304355266955 ] 0 ชุมชน 8 ความรู้ เปิดดู
ศาสนา (Religion) [ cat12090315560329981 ] 2 ชุมชน 3 ความรู้ เปิดดู
สังคมศาสตร์ (Social sciences) [ cat12032304361387794 ] 11 ชุมชน 50 ความรู้ เปิดดู
ภาษา (Language) [ cat12032304362755269 ] 3 ชุมชน 10 ความรู้ เปิดดู
วิทยาศาสตร์ (Science) [ cat12032304364312977 ] 2 ชุมชน 7 ความรู้ เปิดดู
วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี (Technology) [ cat12032304370071243 ] 11 ชุมชน 29 ความรู้ เปิดดู
ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation) [ cat12032304371287033 ] 4 ชุมชน 8 ความรู้ เปิดดู
วรรณคดี (Literature) [ cat12051705433535875 ] 1 ชุมชน 0 ความรู้ เปิดดู
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and geography) [ cat12051705452185849 ] 1 ชุมชน 1 ความรู้ เปิดดู
ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุ หมวดความรู้ 22 ชุมชน -43 ความรู้  
รวม 96 ชุมชน 486 ความรู้  
©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย