หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > รายงานข้อมูลสถิติ
รายงานข้อมูลสถิติ
รวบรวมรายงานที่เกี่ยวข้องของระบบ
 
รายงานข้อมูลสถิติ  
1. รายงาน สถานะของชุมชนนักปฏิบัติ แยกตามหมวดหมู่ เปิดดูรายงาน Export
2. รายงาน สถานะของความรู้ แยกตาม องค์ความรู้/หมวดหมู่ เปิดดูรายงาน Export
3. รายงานสถิติ สำหรับใช้ในการติดตามผลการดำเนินการจัดการความรู้ เปิดดูรายงาน Export
4. รายงานสถิติ สำหรับใช้กับการประกันคุณภาพการศึกษา เปิดดูรายงาน
5. รายงาน หมวดหมู่องค์ความรู้ ตามหัวข้อหรือประเด็นที่ต้องการ เปิดดูรายงาน  
6. รายงานสถิติ องค์ความรู้ทั้งหมด และองค์ความรู้ที่ถูกนำไปใช้งาน เปิดดูรายงาน  
7. รายงานสถิติ องค์ความรู้ที่มี Rating สูงสุด 10 อันดับแรก เปิดดูรายงาน  
8. รายงานสถิติ องค์ความรู้ที่มีคนเรียกดูมากที่สุด สูงสุด 10 อันดับแรก เปิดดูรายงาน  
©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย