หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > MyProfile > Chewamass Chuchain > MyProfile
Chewamass  Chuchain
ตำแหน่ง นักวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ , กองประกันคุณภาพการศึกษา

0 Blog , 2 ความรู้ , 1 ชุมชนที่เข้าร่วม
 
ข้อมูลประวัติ กระดานความรู้ บล๊อก (Blog) Web Link ความเชี่ยวชาญ
ข้อมูลประวัติ
ชื่อ - นามสกุล : Chewamass Chuchain  
ตำแหน่ง : นักวิชาการ 
ฝ่าย/เทียบเท่า : ฝ่ายวิชาการ 
แผนก/หน่วยงาน/เทียบเท่า : กองประกันคุณภาพการศึกษา  
อีเมล์ : Chewamass_chu@utcc.ac.th
โทรศัพท์(สำนักงาน) :  
ชุมชนนักปฎิบัติ(CoP) ที่เข้าร่วมทั้งหมด  
ชุมชน KM day
3 ความรู้ทั้งหมด

©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย