หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > MyProfile > Chalong Pethprown > MyProfile
Chalong  Pethprown
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร ,

0 Blog , 1 ความรู้ , 1 ชุมชนที่เข้าร่วม
 
ข้อมูลประวัติ กระดานความรู้ บล๊อก (Blog) Web Link ความเชี่ยวชาญ
ข้อมูลประวัติ
ชื่อ - นามสกุล : Chalong Pethprown  
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
ฝ่าย/เทียบเท่า : ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร 
แผนก/หน่วยงาน/เทียบเท่า :  
อีเมล์ : chalong_pet@utcc.ac.th
โทรศัพท์(สำนักงาน) :  
ชุมชนนักปฎิบัติ(CoP) ที่เข้าร่วมทั้งหมด  
UTCC Digital Library
27 ความรู้ทั้งหมด

©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย