หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > MyProfile > พนิดา ว่องไวยุทธ์ > MyProfile
พนิดา  ว่องไวยุทธ์
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนก
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ , สำนักหอสมุดกลาง

1 Blog , 3 ความรู้ , 4 ชุมชนที่เข้าร่วม
 
ข้อมูลประวัติ กระดานความรู้ บล๊อก (Blog) Web Link ความเชี่ยวชาญ
ข้อมูลประวัติ
ชื่อ - นามสกุล : พนิดา ว่องไวยุทธ์  
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก 
ฝ่าย/เทียบเท่า : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนก/หน่วยงาน/เทียบเท่า : สำนักหอสมุดกลาง  
อีเมล์ : panida_von@utcc.ac.th
โทรศัพท์(สำนักงาน) : 6260  
ชุมชนนักปฎิบัติ(CoP) ที่เข้าร่วมทั้งหมด  
UTCC Digital Library
27 ความรู้ทั้งหมด
ชุมชน คน IT
14 ความรู้ทั้งหมด
UTCC Library
ยังไม่มีข้อมูลความรู้ ...
ชุมชนคนใช้ระบบ UTCCKMS
9 ความรู้ทั้งหมด

©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย