หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > MyProfile > Sarinee Thangsathapornphun > MyProfile
Sarinee  Thangsathapornphun
คณะวิชา , คณะบัญชี

0 Blog , 8 ความรู้ , 2 ชุมชนที่เข้าร่วม
 
ข้อมูลประวัติ กระดานความรู้ บล๊อก (Blog) Web Link ความเชี่ยวชาญ
ข้อมูลประวัติ
ชื่อ - นามสกุล : Sarinee Thangsathapornphun  
ตำแหน่ง :  
ฝ่าย/เทียบเท่า : คณะวิชา 
แผนก/หน่วยงาน/เทียบเท่า : คณะบัญชี  
อีเมล์ : sarinee_tha@utcc.ac.th
โทรศัพท์(สำนักงาน) :  
ชุมชนนักปฎิบัติ(CoP) ที่เข้าร่วมทั้งหมด  
ชุมชนคนบัญชี
5 ความรู้ทั้งหมด
ชุมชนคนรักบัญชี มกค.
36 ความรู้ทั้งหมด

©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย