หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > MyProfile > Niramol Sudkhanung > MyProfile
Niramol  Sudkhanung
ตำแหน่ง นักวิจัย
ฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ , กองส่งเสริมงานวิจัย

5 Blog , 11 ความรู้ , 6 ชุมชนที่เข้าร่วม
 
ข้อมูลประวัติ กระดานความรู้ บล๊อก (Blog) บล๊อก ที่อื่น Web Link ความเชี่ยวชาญ
ข้อมูลประวัติ
ชื่อ - นามสกุล : Niramol Sudkhanung  
ตำแหน่ง : นักวิจัย 
ฝ่าย/เทียบเท่า : ฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ 
แผนก/หน่วยงาน/เทียบเท่า : กองส่งเสริมงานวิจัย  
อีเมล์ : niramol_sud@utcc.ac.th
โทรศัพท์(สำนักงาน) : 026976381  
ชุมชนนักปฎิบัติ(CoP) ที่เข้าร่วมทั้งหมด  
ชุมชน ประกันคุณภาพการศึกษา
1 ความรู้ทั้งหมด
Webometrics Ranking & KMS
5 ความรู้ทั้งหมด
ชุมชนคนรักในการทำงานวิจัย
2 ความรู้ทั้งหมด
ชุมชนนักวิจัย
12 ความรู้ทั้งหมด
ชุมชนคนใช้ระบบ UTCCKMS
9 ความรู้ทั้งหมด

©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย