หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > MyProfile > Nusa Sukbunphant > MyProfile
Nusa  Sukbunphant
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ,

1 Blog , 1 ความรู้ , 3 ชุมชนที่เข้าร่วม
 
ข้อมูลประวัติ กระดานความรู้ บล๊อก (Blog) Web Link ความเชี่ยวชาญ
ข้อมูลประวัติ
ชื่อ - นามสกุล : Nusa Sukbunphant  
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ 
ฝ่าย/เทียบเท่า : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนก/หน่วยงาน/เทียบเท่า :  
อีเมล์ : nusa_suk@utcc.ac.th
โทรศัพท์(สำนักงาน) : 026976257  
ชุมชนนักปฎิบัติ(CoP) ที่เข้าร่วมทั้งหมด  
ชุมชนคนรักกล้วยไม้ และไม้ดอก
16 ความรู้ทั้งหมด
UTCC Digital Library
27 ความรู้ทั้งหมด

©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย