หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > MyProfile > สมนึก มนัสชัยเกียรติ์ > MyProfile
สมนึก   มนัสชัยเกียรติ์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ , สำนักหอสมุดกลาง

1 Blog , 3 ความรู้ , 4 ชุมชนที่เข้าร่วม
 
ข้อมูลประวัติ กระดานความรู้ บล๊อก (Blog) Web Link ความเชี่ยวชาญ
ข้อมูลประวัติ
ชื่อ - นามสกุล : สมนึก มนัสชัยเกียรติ์  
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ 
ฝ่าย/เทียบเท่า : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนก/หน่วยงาน/เทียบเท่า : สำนักหอสมุดกลาง  
อีเมล์ : somnuk_man@utcc.ac.th
โทรศัพท์(สำนักงาน) :  
ชุมชนนักปฎิบัติ(CoP) ที่เข้าร่วมทั้งหมด  
ขนมไทย
3 ความรู้ทั้งหมด
UTCC Digital Library
27 ความรู้ทั้งหมด

©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย