หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > องค์ความรู้ ของหน่วยงาน > กองนิติการ
องค์ความรู้ ของหน่วยงาน
หน่วยงาน :   สำนักอธิการบดี / กองนิติการ
กองนิติการ
ประชาสัมพันธ์
ยังไม่มีข้อมูล ...
ข้อมูลความรู้
ระบบตรวจสอบประวัติส่วนบุคคล/ค่ารักษาพยาบาล (Employee Self Services :ESS)
โดย ราตรี แย้มต่วน   เมื่อวันที่ 15/10/2562 เวลา 10:50:55 น.
นวัตกรรมในการบริหารงาน
โดย ราตรี แย้มต่วน   เมื่อวันที่ 27/06/2561 เวลา 16:35:00 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work0  Reply24  Comment380
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
English Happy Hour "The Davinci Code"
โดย Anchalee Preedapatraphong   เมื่อวันที่ 20/07/2560 เวลา 11:20:14 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like4  It Work0  Reply1  Comment324
Like 4 คน ถูกใจสิ่งนี้
กิจกรรม English Happy Hours “English on Film”
โดย Sopon Suttichaiworakul   เมื่อวันที่ 14/07/2560 เวลา 11:05:09 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply0  Comment313
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
หัวใจการให้บริการ
โดย สำราญ คุ้มกลิ่นวงษ์   เมื่อวันที่ 05/07/2560 เวลา 15:38:27 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply1  Comment338
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
English Happy Hour
โดย ราตรี แย้มต่วน   เมื่อวันที่ 27/06/2560 เวลา 14:49:26 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like9  It Work2  Reply24  Comment604
Like 9 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 2 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
อาหารสำหรับคนกรุ๊ปเลือด A
โดย   เมื่อวันที่ 06/11/2556 เวลา 10:38:35 น.
เพิ่มโอกาสในการตีพิมพ์บทความ
โดย Jompon Pitaksantayothin   เมื่อวันที่ 04/09/2556 เวลา 14:14:15 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work1  Reply0  Comment381
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
การตีพิมพ์บทความนานาชาติเบื้องต้น
โดย Prapanpong Khumon   เมื่อวันที่ 29/08/2556 เวลา 09:41:02 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work0  Reply0  Comment367
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
แจ้งประชาสัมพันธ์
โดย รุ่งอรุณ วัฒนญาณนนท์   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 11:41:44 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment343
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
ที่ทำงานใหม่ของกองนิติการ
โดย รุ่งอรุณ วัฒนญาณนนท์   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 11:25:22 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment333
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
เทคนิคการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ
โดย Patcharee Pichanusakorn   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 11:21:21 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like7  It Work1  Reply0  Comment441
Like 7 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
เตือนภัย!! เลขบัตรประจำตัวประชาชน
โดย รุ่งอรุณ วัฒนญาณนนท์   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 11:20:37 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment320
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
เปิดหลักสูตรใหม่ Global MBA ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
โดย Sukanya Baikawin   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 11:14:49 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work1  Reply3  Comment481
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
ความรู้เกี่ยวกับสัญญาเช่า
โดย Patcharee Pichanusakorn   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 11:10:56 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like4  It Work0  Reply0  Comment390
Like 4 คน ถูกใจสิ่งนี้
การสร้าง แก้ไข ยกเลิก PR on Web
โดย Anchalee Preedapatraphong   เมื่อวันที่ 06/08/2556 เวลา 12:09:28 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like5  It Work1  Reply1  Comment483
Like 5 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)

ชุมชนนักปฏิบัติ  
ความรู้ด้านการจัดทำ PR on Web
Easy Law Easy Life
IC News
อาหาร
ชุมชนกองนิติการ
ชุมชน ฝ่ายบริหาร

©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย