หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > องค์ความรู้ ของหน่วยงาน > กองบริการสิ่งพิมพ์
องค์ความรู้ ของหน่วยงาน
หน่วยงาน :   ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร / กองบริการสิ่งพิมพ์
กองบริการสิ่งพิมพ์
ประชาสัมพันธ์
ยังไม่มีข้อมูล ...
ข้อมูลความรู้
นามบัตรรูปแบบใหม่
โดย Kaewrat Sukpattee   เมื่อวันที่ 14/08/2561 เวลา 15:57:22 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work0  Reply0  Comment97
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
การประเมินต้นทุนและชำระยอดบัญชีค่าเอกสารและสิ่งพิมพ์
โดย Tanom Pumlamnao   เมื่อวันที่ 14/08/2561 เวลา 13:23:21 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work1  Reply0  Comment141
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
แจ้งชื่อชุมชน ที่ท่านไม่ต้องการให้ลบได้ที่นี่
โดย Developer UTCCKMS   เมื่อวันที่ 30/08/2556 เวลา 15:18:04 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply4  Comment371
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
คู่มือการใช้งานระบบจัดการความรู้ สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
โดย Developer UTCCKMS   เมื่อวันที่ 30/08/2556 เวลา 15:11:05 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work1  Reply0  Comment382
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบการจัดการความรู้ UTCC KMS (3)
โดย สำราญ คุ้มกลิ่นวงษ์   เมื่อวันที่ 30/08/2556 เวลา 10:47:22 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like6  It Work1  Reply0  Comment782
Like 6 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
แจ้งปัญหาการใช้ระบบการจัดการความรู้ (UTCC KMS)
โดย สำราญ คุ้มกลิ่นวงษ์   เมื่อวันที่ 28/08/2556 เวลา 15:42:32 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like4  It Work1  Reply9  Comment462
Like 4 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
แจ้งชื่อผู้เป็น admin หน่วยงานที่นี่ จ้า
โดย สำราญ คุ้มกลิ่นวงษ์   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 15:45:19 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work2  Reply3  Comment356
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 2 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
แจ้งแก้ไขเพิ่มหมวดหมู่ ในระบบผู้เชียวชาญ
โดย Developer UTCCKMS   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 15:33:46 น.
คู่มือการใช้งานระบบสำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป
โดย Developer UTCCKMS   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 15:23:17 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply0  Comment389
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
การใช้งาน Microsoft office 2007
โดย ราตรี แย้มต่วน   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 11:05:05 น.
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบการจัดการความรู้ (2)
โดย สำราญ คุ้มกลิ่นวงษ์   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 10:30:47 น.
การสร้าง แก้ไข ยกเลิก PR on Web
โดย Anchalee Preedapatraphong   เมื่อวันที่ 06/08/2556 เวลา 12:09:28 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like5  It Work1  Reply1  Comment483
Like 5 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)

ชุมชนนักปฏิบัติ  
ความรู้ด้านการจัดทำ PR on Web
ชุมชนคนใช้ระบบ UTCCKMS
ชุมชน UTCCPrinting

©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย