หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > องค์ความรู้ ของหน่วยงาน > คณะนิติศาสตร์
องค์ความรู้ ของหน่วยงาน
หน่วยงาน :   คณะวิชา / คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 30/08/2556 เวลา 13:26:27 น.
ข้อมูลความรู้
คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ กองส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “New Methods in Survey Research” โดย John M. Kennedy, the senior research director of the Center for Survey Research, Indiana University
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 01/11/2562 เวลา 14:59:40 น.
Proceedings UTCC Academic day ฉบับที่ 3 (31 พฤษภาคม 2562)
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 31/10/2562 เวลา 15:03:52 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment39
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
เทคนิคการใช้ Google quiz เพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ : Add link/video
โดย   เมื่อวันที่ 29/09/2562 เวลา 14:50:07 น.
เทคนิคการเขียนเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ : Grammarly
โดย   เมื่อวันที่ 29/09/2562 เวลา 14:47:10 น.
คู่มือการใช้งาน Google Scholar
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 05/07/2561 เวลา 13:39:08 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment143
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 05/07/2561 เวลา 10:26:28 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment143
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
Thailand Research Expo 2017
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 22/08/2560 เวลา 13:45:42 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply0  Comment386
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
ผลการจัดอันดับ webomestric มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เดือนกรกฎาคม 2560
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 18/08/2560 เวลา 09:30:09 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply1  Comment303
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
เทคนิคการเรียนการสอนในระบบ Hybrid learning
โดย   เมื่อวันที่ 27/06/2560 เวลา 11:23:07 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply0  Comment216
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
เทคนิคการตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติ
โดย   เมื่อวันที่ 27/06/2560 เวลา 11:08:39 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply1  Comment229
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
Proceedings UTCC Academic Day
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 27/06/2560 เวลา 11:02:50 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work0  Reply0  Comment279
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
เครื่องมือการเรียนรู้สมัยใหม่
โดย   เมื่อวันที่ 06/11/2556 เวลา 11:05:10 น.
โครงการ Research Forum (ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การใช้ฐานข้อมูลวารสารเพื่อการวิจัย”
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 05/09/2556 เวลา 16:51:03 น.
เพิ่มโอกาสในการตีพิมพ์บทความ
โดย   เมื่อวันที่ 04/09/2556 เวลา 14:14:15 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work1  Reply0  Comment379
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
อบเชยแต่ไม่เชยสมชื่อนะจ๊ะ ^^
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 03/09/2556 เวลา 16:35:52 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work0  Reply0  Comment457
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
การขออนุมัติไปนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการและการขอรับเงินรางวัลบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารจะต้องแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ เป็นหน่วยงานต้นสังกัดในลักษณะใดบ้าง
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 30/08/2556 เวลา 11:39:45 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply1  Comment428
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
เทคนิคการขอรับทุนส่งเสริมการวิจัย มกค.
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 30/08/2556 เวลา 11:33:07 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment425
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
การตีพิมพ์บทความนานาชาติเบื้องต้น
โดย   เมื่อวันที่ 29/08/2556 เวลา 09:41:02 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work0  Reply0  Comment363
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
เทคนิคการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ
โดย   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 11:21:21 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like7  It Work1  Reply0  Comment437
Like 7 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
ความรู้เกี่ยวกับสัญญาเช่า
โดย   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 11:10:56 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like4  It Work0  Reply0  Comment387
Like 4 คน ถูกใจสิ่งนี้
การสร้าง แก้ไข ยกเลิก PR on Web
โดย   เมื่อวันที่ 06/08/2556 เวลา 12:09:28 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like5  It Work1  Reply1  Comment477
Like 5 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)

ชุมชนนักปฏิบัติ  
ความรู้ด้านการจัดทำ PR on Web
Easy Law Easy Life
ชุมชนนักวิจัย
ชุมชน Law UTCC

©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย