หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > องค์ความรู้ ของหน่วยงาน > บัณฑิตวิทยาลัย
องค์ความรู้ ของหน่วยงาน
หน่วยงาน :   บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์
ยังไม่มีข้อมูล ...
ข้อมูลความรู้
เทคนิคการให้บริการลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจของลูกค้า
โดย กาญจนา เกรียงไกรสิริกุล   เมื่อวันที่ 27/06/2560 เวลา 15:27:33 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment252
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
โดย Tory Ratsmeeporm   เมื่อวันที่ 27/06/2560 เวลา 10:51:11 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like0  It Work1  Reply0  Comment264
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
เปิดหลักสูตรใหม่ Global MBA ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
โดย Sukanya Baikawin   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 11:14:49 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work1  Reply3  Comment482
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
การสร้าง แก้ไข ยกเลิก PR on Web
โดย Anchalee Preedapatraphong   เมื่อวันที่ 06/08/2556 เวลา 12:09:28 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like5  It Work1  Reply1  Comment483
Like 5 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)

ชุมชนนักปฏิบัติ  
ความรู้ด้านการจัดทำ PR on Web
IC News
ชุมชน UTCC BIZ School
ชุมชน GS UTCC

©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย