หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > องค์ความรู้ ของหน่วยงาน > กองวิเทศสัมพันธ์
องค์ความรู้ ของหน่วยงาน
หน่วยงาน :   ฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ / กองวิเทศสัมพันธ์
กองวิเทศสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ยังไม่มีข้อมูล ...
ข้อมูลความรู้
Digital Thailand Big Bang 2017
โดย เมธา คงเมือง   เมื่อวันที่ 25/09/2560 เวลา 11:15:28 น.
5 แนวทางความสำเร็จเมื่อคิดทำ CREATIVE DIGITAL
โดย เมธา คงเมือง   เมื่อวันที่ 01/09/2560 เวลา 15:17:15 น.
ด้วยรักวันเกษียณ อายุ พี่อารี ฝากไว้ในดวงใจ
โดย เมธา คงเมือง   เมื่อวันที่ 01/09/2560 เวลา 14:43:47 น.
คู่มือตอบคำถามเกี่ยวกับการสมัครเรียน ปีการศึกษา 2560
โดย เมธา คงเมือง   เมื่อวันที่ 01/09/2560 เวลา 14:15:25 น.
การจัดการข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่
โดย เมธา คงเมือง   เมื่อวันที่ 27/06/2560 เวลา 11:11:55 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment237
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่
โดย เมธา คงเมือง   เมื่อวันที่ 19/06/2557 เวลา 09:44:29 น.
เทคนิคการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับ การรับสมัครนักศึกษาใหม่แก่กลุ่มเป้าหมาย
โดย เมธา คงเมือง   เมื่อวันที่ 19/06/2557 เวลา 09:37:27 น.
เทคนิิคการถ่ายทอดข้อมูล
โดย เมธา คงเมือง   เมื่อวันที่ 13/06/2557 เวลา 15:02:48 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply1  Comment356
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
โดย เมธา คงเมือง   เมื่อวันที่ 16/05/2557 เวลา 14:03:55 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment365
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
เทคนิคการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่แก่กลุ่มเป้าหมาย “เทคนิคในการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับ การรับสมัครนักศึกษาใหม่แก่กลุ่มเป้าหมาย”
โดย เมธา คงเมือง   เมื่อวันที่ 16/05/2557 เวลา 13:53:46 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work0  Reply3  Comment386
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
เทคนิคในการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่แก่กลุ่มเป้าหมาย
โดย เมธา คงเมือง   เมื่อวันที่ 19/09/2556 เวลา 12:00:11 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment360
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
การสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพ
โดย เมธา คงเมือง   เมื่อวันที่ 03/07/2556 เวลา 10:24:00 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work1  Reply0  Comment331
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
ชุมชนฝ่ายสื่อสารองค์กร
โดย ผู้ดูแลระบบ UTCCKMS   เมื่อวันที่ 29/01/2556 เวลา 22:30:09 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment308
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร
โดย เมธา คงเมือง   เมื่อวันที่ 18/09/2555 เวลา 13:41:55 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work1  Reply3  Comment336
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)

ชุมชนนักปฏิบัติ  
ชุมชนฝ่ายสื่อสารการตลาด

©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย