หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > องค์ความรู้ และหมวดหมู่ความรู้
องค์ความรู้ / หมวดหมู่ความรู้
องค์ความรู้  
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
ด้านการบริการทางวิชาการ
ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านอื่นๆ
หมวดหมู่ความรู้  
เบ็ตเตล็ด (Generalities)
ปรัชญา (Philosophy)
ศาสนา (Religion)
สังคมศาสตร์ (Social sciences)
ภาษา (Language)
วิทยาศาสตร์ (Science)
วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี (Technology)
ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation)
วรรณคดี (Literature)
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and geography)
ข้อมูลความรู้รายการล่าสุด  
Total 487, Page 1/25 
First
Back
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

File Sharing in Clouds (Standard Operation Procedures)
โดย Chawachon Lalitwacheewong   เมื่อวันที่ 17/06/2563 เวลา 16:23:48 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment16
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ กองส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “New Methods in Survey Research” โดย John M. Kennedy, the senior research director of the Center for Survey Research, Indiana University
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 01/11/2562 เวลา 14:59:40 น.
Proceedings UTCC Academic day ฉบับที่ 3 (31 พฤษภาคม 2562)
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 31/10/2562 เวลา 15:03:52 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment77
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
ระบบตรวจสอบประวัติส่วนบุคคล/ค่ารักษาพยาบาล (Employee Self Services :ESS)
โดย ราตรี แย้มต่วน   เมื่อวันที่ 15/10/2562 เวลา 10:50:55 น.
คู่มือการแก้ปัญหาจากการupdate ios 12.4.1 กับ Apple TV ของห้องเรียน
โดย สำราญ คุ้มกลิ่นวงษ์   เมื่อวันที่ 08/10/2562 เวลา 08:59:17 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment69
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
เทคนิคการใช้ Google quiz เพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ : Add link/video
โดย Patcharee Pichanusakorn   เมื่อวันที่ 29/09/2562 เวลา 14:50:07 น.
เทคนิคการเขียนเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ : Grammarly
โดย Patcharee Pichanusakorn   เมื่อวันที่ 29/09/2562 เวลา 14:47:10 น.
กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน KM คณะเศรษฐศาสตร์
โดย Chewamass Chuchain   เมื่อวันที่ 27/09/2562 เวลา 11:36:39 น.
วิธีการสืบค้นข้อมูล KM-คณะบัญชี
โดย Chewamass Chuchain   เมื่อวันที่ 27/09/2562 เวลา 11:34:56 น.
TSI Smart Talk ready, Gen Z is coming -- คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
โดย Ekathip Sookvaree   เมื่อวันที่ 27/09/2562 เวลา 10:17:01 น.
ยอดสมุนไพรอันดับ 1 ของไทย
โดย Patsavat Chomkaew   เมื่อวันที่ 02/08/2562 เวลา 11:16:49 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply0  Comment90
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
วันสตรีไทย 1 สิงหาคม
โดย Pakawadee Wangkhahat   เมื่อวันที่ 01/08/2562 เวลา 11:47:20 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment84
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
5 สมุนไพรไกลโรค
โดย Aree Boonkirt   เมื่อวันที่ 01/08/2562 เวลา 11:16:10 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply0  Comment84
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
10 Super Foods For Hair 10 อาหารต้องกิน เพื่อผมสวย ดกดำ
โดย อรุณณี ศรีพล   เมื่อวันที่ 01/08/2562 เวลา 08:52:07 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like4  It Work0  Reply1  Comment90
Like 4 คน ถูกใจสิ่งนี้
"หมด Passion" แก้ง่ายๆ ด้วย 6 วิธี
โดย ปิยะณัฐ อังสนันท์สุข   เมื่อวันที่ 31/07/2562 เวลา 19:49:48 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply0  Comment86
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
10 Super Foods For Hair 10 อาหารต้องกิน เพื่อผมสวย ดกดำ
โดย   เมื่อวันที่ 31/07/2562 เวลา 18:41:48 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment104
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
4 ปัจจัยที่จะทำให้คุณมีความสุข
โดย Pisamai Numsawat   เมื่อวันที่ 31/07/2562 เวลา 18:25:22 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like5  It Work0  Reply0  Comment81
Like 5 คน ถูกใจสิ่งนี้
Google Scholar
โดย พนิดา ว่องไวยุทธ์   เมื่อวันที่ 31/07/2562 เวลา 16:40:59 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like5  It Work0  Reply0  Comment90
Like 5 คน ถูกใจสิ่งนี้
วัยเกษียณ 5 สไตล์อยากเป็นแบบไหนเลือกได้เลย
โดย nongnaphat akkosol   เมื่อวันที่ 31/07/2562 เวลา 16:30:43 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like6  It Work0  Reply0  Comment80
Like 6 คน ถูกใจสิ่งนี้
6 วิธีสร้างการออกกำลังกายให้เป็นนิสัย
โดย ประพีร์ อนันต์   เมื่อวันที่ 31/07/2562 เวลา 16:04:06 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like5  It Work0  Reply0  Comment88
Like 5 คน ถูกใจสิ่งนี้

Total 487, Page 1/25 
First
Back
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last
องค์ความรู้ของหน่วยงาน  
1) สำนักงานตรวจสอบภายใน
2) สำนักอธิการบดี
   2.1) สำนักอำนวยการ
   2.2) กองนิติการ
   2.3) กองสารสนเทศ

3) ฝ่ายบริหาร
   3.1) กองแผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ
   3.2) กองการเงิน
   3.3) กองบัญชีและควบคุมงบประมาณ
   3.4) สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

4) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
   4.1) สำนักบริการคอมพิวเตอร์
   4.2) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน
   4.3) สำนักหอสมุดกลาง

5) ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร
   5.1) กองพัสดุและจัดการทรัพย์สิน
   5.2) กองอาคารและสิงแวดล้อม
   5.3) กองบริการสิ่งพิมพ์
   5.4) กองจัดการธุรกิจ

6) ฝ่ายวิชาการ
   6.1) กองประกันคุณภาพการศึกษา
   6.2) สำนักทะเบียนและประมวลผล
   6.3) กองวิชาการ

7) ฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ
   7.1) ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
   7.2) ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ
   7.3) ศูนย์ธุรกิจครอบครัว
   7.4) ศูนย์บริการวิชาการ
   7.5) ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า
   7.6) ศูนย์ศึกษาสือและสื่อสารอาเซียน
   7.7) สถบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์
   7.8) สถบันวิจัยเพื่อประเมินและออกแบบนโยบาย
   7.9) ศูนย์ศึกษาการค้าอาเซียนและลาตินอเมริกา
   7.10) กองส่งเสริมงานวิจัย

8) ฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์
   8.1) กองวิเทศสัมพันธ์
   8.2) กองประชาสัมพันธ์
   8.3) กองส่งเสริมการรับนักศึกษา

9) ฝ่ายกิจการนักศึกษา
   9.1) กองกิจกรรมนักศึกษา
   9.2) กองสวัสดิการนักศึกษา
   9.3) กองการกีฬา
   9.4) กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย
   9.5) กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

10) คณะวิชา
   10.1) คณะบริหารธุรกิจ
   10.2) คณะบัญชี
   10.3) คณะเศรษฐศาสตร์
   10.4) คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
   10.5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   10.6) คณะนิเทศศาสตร์
   10.7) คณะวิศวกรรมศาสตร์
   10.8) คณะนิติศาสตร์

11) บัณฑิตวิทยาลัย
12) วิทยาลัยนานาชาติ
13) วิทยาลัยผู้ประกอบการ
14) สถาบันพัฒนาบัณฑิตสู่ความสำเร็จ
Hot Knowledge (10 Top Like)
10 ห้องสมุดในกรุงเทพมหานคร น่าเช็คอิน!
โดย เพ็ญสภาค กาเยาว์
Like15  It Work0  Reply4  Comment263
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
โดย Panadda Boonsing
Like15  It Work0  Reply4  Comment258
E-Magzine
โดย Thanaporn Kanjanlakar
Like14  It Work0  Reply3  Comment263
องค์ความรู้ เรื่อง สรุปการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามมาตรการบัญชีชุดเดียว
โดย Sarinee Thangsathapornphun
Like13  It Work3  Reply1  Comment661
TAS104(ปรับปรุง2559) การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา(โดย ผศ.ดร.ษิรินุช)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์
Like13  It Work6  Reply1  Comment512
การบอกรับสิ่งพิมพ์เป็นรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดีหรือไม่
โดย Sansanee Odthon
Like13  It Work0  Reply1  Comment244
การสืบค้น Google ขั้นสูง
โดย พนิดา ว่องไวยุทธ์
Like13  It Work0  Reply2  Comment253
5 ห้องสมุดที่นักศึกษา มกค.เข้าใช้บริการได้ฟรี
โดย Aree Boonkirt
Like13  It Work0  Reply2  Comment228
มารู้จักขั้นตอนการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
โดย Kanokwan Honghiran
Like13  It Work0  Reply1  Comment218
บริการบทความวารสารภาษาไทย ฉบับดิจิทัล
โดย สมนึก มนัสชัยเกียรติ์
Like12  It Work0  Reply1  Comment259
 

©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย