หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > องค์ความรู้ และหมวดหมู่ความรู้
องค์ความรู้ / หมวดหมู่ความรู้
องค์ความรู้  
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
ด้านการบริการทางวิชาการ
ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านอื่นๆ
หมวดหมู่ความรู้  
เบ็ตเตล็ด (Generalities)
ปรัชญา (Philosophy)
ศาสนา (Religion)
สังคมศาสตร์ (Social sciences)
ภาษา (Language)
วิทยาศาสตร์ (Science)
วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี (Technology)
ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation)
วรรณคดี (Literature)
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and geography)
ข้อมูลความรู้รายการล่าสุด  
Total 445, Page 1/23 
First
Back
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

Google Scholar คือ อะไร
โดย   เมื่อวันที่ 20/08/2561 เวลา 11:14:24 น.
ป้องกันการสูญหายทรัพยากรสารสนเทศ(Tagging)
โดย สิรัณญา ประพฤติ   เมื่อวันที่ 20/08/2561 เวลา 08:23:26 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like5  It Work0  Reply0  Comment5
Like 5 คน ถูกใจสิ่งนี้
Edutainment คืออะไร?
โดย ปิยะณัฐ อังสนันท์สุข   เมื่อวันที่ 17/08/2561 เวลา 17:35:30 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like5  It Work0  Reply0  Comment3
Like 5 คน ถูกใจสิ่งนี้
งานบริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา
โดย Patsavat Chomkaew   เมื่อวันที่ 17/08/2561 เวลา 10:05:31 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like9  It Work0  Reply1  Comment15
Like 9 คน ถูกใจสิ่งนี้
Service Mind
โดย Somsri Klinsukhon   เมื่อวันที่ 16/08/2561 เวลา 16:11:38 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like10  It Work0  Reply2  Comment37
Like 10 คน ถูกใจสิ่งนี้
การซ่อมและรักษาสภาพทรัพยากรสารสนเทศ
โดย Chalong Pethprown   เมื่อวันที่ 16/08/2561 เวลา 09:18:38 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like9  It Work0  Reply2  Comment25
Like 9 คน ถูกใจสิ่งนี้
มารู้จักขั้นตอนการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
โดย Kanokwan Honghiran   เมื่อวันที่ 15/08/2561 เวลา 16:15:33 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like11  It Work0  Reply0  Comment17
Like 11 คน ถูกใจสิ่งนี้
แนะนำหมวดหมูและสัญญลักษณ์แบบดิวอี้
โดย Pakawadee Wangkhahat   เมื่อวันที่ 15/08/2561 เวลา 11:54:29 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like11  It Work0  Reply0  Comment20
Like 11 คน ถูกใจสิ่งนี้
5 ห้องสมุดที่นักศึกษา มกค.เข้าใช้บริการได้ฟรี
โดย Aree Boonkirt   เมื่อวันที่ 15/08/2561 เวลา 10:28:51 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like10  It Work0  Reply1  Comment19
Like 10 คน ถูกใจสิ่งนี้
มารู้จัก RFID กับงานห้องสมุด
โดย Nusa Sukbunphant   เมื่อวันที่ 15/08/2561 เวลา 09:28:20 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like9  It Work0  Reply0  Comment18
Like 9 คน ถูกใจสิ่งนี้
นามบัตรรูปแบบใหม่
โดย Kaewrat Sukpattee   เมื่อวันที่ 14/08/2561 เวลา 15:57:22 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work0  Reply0  Comment15
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
โดย Panadda Boonsing   เมื่อวันที่ 14/08/2561 เวลา 14:57:24 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like11  It Work0  Reply2  Comment22
Like 11 คน ถูกใจสิ่งนี้
E-Magzine
โดย Thanaporn Kanjanlakar   เมื่อวันที่ 14/08/2561 เวลา 13:58:38 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like12  It Work0  Reply2  Comment29
Like 12 คน ถูกใจสิ่งนี้
10 ห้องสมุดในกรุงเทพมหานคร น่าเช็คอิน!
โดย เพ็ญสภาค กาเยาว์   เมื่อวันที่ 14/08/2561 เวลา 13:28:01 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like11  It Work0  Reply1  Comment28
Like 11 คน ถูกใจสิ่งนี้
การประเมินต้นทุนและชำระยอดบัญชีค่าเอกสารและสิ่งพิมพ์
โดย Tanom Pumlamnao   เมื่อวันที่ 14/08/2561 เวลา 13:23:21 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work1  Reply0  Comment16
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
ขั้นตอนการให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าวารสาร
โดย Arunnee Sriphon   เมื่อวันที่ 14/08/2561 เวลา 09:23:41 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like9  It Work0  Reply0  Comment18
Like 9 คน ถูกใจสิ่งนี้
ISBN คืออะไร?
โดย Ubolpan Pandara   เมื่อวันที่ 10/08/2561 เวลา 15:49:15 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like8  It Work0  Reply0  Comment26
Like 8 คน ถูกใจสิ่งนี้
การสืบค้น Google ขั้นสูง
โดย พนิดา ว่องไวยุทธ์   เมื่อวันที่ 10/08/2561 เวลา 15:42:37 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like10  It Work0  Reply0  Comment28
Like 10 คน ถูกใจสิ่งนี้
การสแกนบทความวารสารเพื่อบริการบทความวารสารฉบับเต็ม
โดย nongnaphat akkosol   เมื่อวันที่ 10/08/2561 เวลา 15:17:53 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like11  It Work0  Reply0  Comment15
Like 11 คน ถูกใจสิ่งนี้
การบอกรับสิ่งพิมพ์เป็นรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดีหรือไม่
โดย Sansanee Odthon   เมื่อวันที่ 10/08/2561 เวลา 14:36:27 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like9  It Work0  Reply0  Comment18
Like 9 คน ถูกใจสิ่งนี้

Total 445, Page 1/23 
First
Back
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last
องค์ความรู้ของหน่วยงาน  
1) สำนักงานตรวจสอบภายใน
2) สำนักอธิการบดี
   2.1) สำนักอำนวยการ
   2.2) กองนิติการ
   2.3) กองสารสนเทศ

3) ฝ่ายบริหาร
   3.1) กองแผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ
   3.2) กองการเงิน
   3.3) กองบัญชีและควบคุมงบประมาณ
   3.4) สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

4) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
   4.1) สำนักบริการคอมพิวเตอร์
   4.2) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน
   4.3) สำนักหอสมุดกลาง

5) ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร
   5.1) กองพัสดุและจัดการทรัพย์สิน
   5.2) กองอาคารและสิงแวดล้อม
   5.3) กองบริการสิ่งพิมพ์
   5.4) กองจัดการธุรกิจ

6) ฝ่ายวิชาการ
   6.1) กองประกันคุณภาพการศึกษา
   6.2) สำนักทะเบียนและประมวลผล
   6.3) กองวิชาการ

7) ฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ
   7.1) ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
   7.2) ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ
   7.3) ศูนย์ธุรกิจครอบครัว
   7.4) ศูนย์บริการวิชาการ
   7.5) ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า
   7.6) ศูนย์ศึกษาสือและสื่อสารอาเซียน
   7.7) สถบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์
   7.8) สถบันวิจัยเพื่อประเมินและออกแบบนโยบาย
   7.9) ศูนย์ศึกษาการค้าอาเซียนและลาตินอเมริกา
   7.10) กองส่งเสริมงานวิจัย

8) ฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์
   8.1) กองวิเทศสัมพันธ์
   8.2) กองประชาสัมพันธ์
   8.3) กองส่งเสริมการรับนักศึกษา

9) ฝ่ายกิจการนักศึกษา
   9.1) กองกิจกรรมนักศึกษา
   9.2) กองสวัสดิการนักศึกษา
   9.3) กองการกีฬา
   9.4) กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย
   9.5) กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

10) คณะวิชา
   10.1) คณะบริหารธุรกิจ
   10.2) คณะบัญชี
   10.3) คณะเศรษฐศาสตร์
   10.4) คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
   10.5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   10.6) คณะนิเทศศาสตร์
   10.7) คณะวิศวกรรมศาสตร์
   10.8) คณะนิติศาสตร์

11) บัณฑิตวิทยาลัย
12) วิทยาลัยนานาชาติ
13) วิทยาลัยผู้ประกอบการ
14) สถาบันพัฒนาบัณฑิตสู่ความสำเร็จ
Hot Knowledge (10 Top Like)
องค์ความรู้ เรื่อง สรุปการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามมาตรการบัญชีชุดเดียว
โดย Sarinee Thangsathapornphun
Like13  It Work3  Reply1  Comment484
TAS104(ปรับปรุง2559) การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา(โดย ผศ.ดร.ษิรินุช)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์
Like13  It Work6  Reply1  Comment302
บริการบทความวารสารภาษาไทย ฉบับดิจิทัล
โดย สมนึก มนัสชัยเกียรติ์
Like12  It Work0  Reply1  Comment35
E-Magzine
โดย Thanaporn Kanjanlakar
Like12  It Work0  Reply2  Comment29
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้: ส่งเสริมการวิจัย
โดย Sutapat Thiprungsri
Like11  It Work0  Reply0  Comment353
THE 10 WORST CORPORATE ACCOUNTING SCANDALS OF ALL TIME
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์
Like11  It Work1  Reply0  Comment400
UPDATE TFRSs (ปี 2559-2560)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์
Like11  It Work3  Reply1  Comment343
KM.YAOWALAKASANA.TFRSs
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์
Like11  It Work4  Reply4  Comment357
การสแกนบทความวารสารเพื่อบริการบทความวารสารฉบับเต็ม
โดย nongnaphat akkosol
Like11  It Work0  Reply0  Comment15
10 ห้องสมุดในกรุงเทพมหานคร น่าเช็คอิน!
โดย เพ็ญสภาค กาเยาว์
Like11  It Work0  Reply1  Comment28
 

©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย