หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > หมวดหมู่ความรู้ > ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation)
หมวดหมู่ความรู้
หมวดหมู่ความรู้  / ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation)
หมวดหมู่ความรู้ : ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation)
ข้อมูลความรู้
Street Art vs Graffiti
โดย เพ็ญสภาค กาเยาว์   เมื่อวันที่ 30/07/2562 เวลา 15:52:39 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like7  It Work0  Reply1  Comment57
Like 7 คน ถูกใจสิ่งนี้
เทคนิิคการถ่ายทอดข้อมูล
โดย เมธา คงเมือง   เมื่อวันที่ 13/06/2557 เวลา 15:02:48 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply1  Comment356
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
โดย เมธา คงเมือง   เมื่อวันที่ 16/05/2557 เวลา 14:03:55 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment365
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
เทคนิคการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่แก่กลุ่มเป้าหมาย “เทคนิคในการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับ การรับสมัครนักศึกษาใหม่แก่กลุ่มเป้าหมาย”
โดย เมธา คงเมือง   เมื่อวันที่ 16/05/2557 เวลา 13:53:46 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work0  Reply3  Comment386
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
วัฒนธรรม : หนุนธุรกิจสู่อาเซียน
โดย เมธา คงเมือง   เมื่อวันที่ 19/09/2556 เวลา 11:13:06 น.
ประวัติผ้าฝ้าย (ต่อ)
โดย มนสิชา แดงรัศมีโสภณ   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 11:22:11 น.
ประวัติผ้าฝ้าย
โดย Nantaporn Samangsri   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 11:13:49 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work2  Reply6  Comment236
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 2 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
ชุมชนนักปฏิบัติ  
CTE : Service Mind & Smile
ชุมชนคน Services
CoP มนุษยศาสตร์
อาหาร

©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย