หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > หมวดหมู่ความรู้ > ภาษา (Language)
หมวดหมู่ความรู้
หมวดหมู่ความรู้  / ภาษา (Language)
หมวดหมู่ความรู้ : ภาษา (Language)
ข้อมูลความรู้
เทคนิคการเขียนเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ : Grammarly
โดย Patcharee Pichanusakorn   เมื่อวันที่ 29/09/2562 เวลา 14:47:10 น.
กิจกรรม English Happy Hours “English on Film”
โดย Sopon Suttichaiworakul   เมื่อวันที่ 14/07/2560 เวลา 11:05:09 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply0  Comment313
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
English Happy Hour
โดย ราตรี แย้มต่วน   เมื่อวันที่ 27/06/2560 เวลา 14:49:26 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like9  It Work2  Reply24  Comment606
Like 9 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 2 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
Sample of Format Letter & Memo for International College
โดย Chawachon Lalitwajeewong   เมื่อวันที่ 27/06/2560 เวลา 11:11:20 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply1  Comment267
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
สนทนาพาเพลิน
โดย จิรวรรณ สิงห์โต   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 15:25:52 น.
เพลงเกาหลี
โดย สิริธร สงขวัญ   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 11:51:34 น.
รูปแบบของการใช้ If Clause
โดย กนกพรรณ พันธ์อุไร   เมื่อวันที่ 28/05/2555 เวลา 09:53:35 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work1  Reply0  Comment349
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
How to speak English fluently
โดย ยุวดี เจียมวัฒนศิริกิจ   เมื่อวันที่ 28/05/2555 เวลา 09:53:26 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work2  Reply5  Comment345
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 2 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
ชุมชนนักปฏิบัติ  
CoP มนุษยศาสตร์
Easy Law Easy Life
ชุมชนการค้า

©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย