หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > องค์ความรู้ > ด้านการบริหารจัดการ
องค์ความรู้
องค์ความรู้  / ด้านการบริหารจัดการ
องค์ความรู้ : ด้านการบริหารจัดการ
ข้อมูลความรู้
ระบบตรวจสอบประวัติส่วนบุคคล/ค่ารักษาพยาบาล (Employee Self Services :ESS)
โดย ราตรี แย้มต่วน   เมื่อวันที่ 15/10/2562 เวลา 10:50:55 น.
7 วิธีทำงานให้สำเร็จ
โดย สมนึก มนัสชัยเกียรติ์   เมื่อวันที่ 31/07/2562 เวลา 16:03:06 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like6  It Work0  Reply0  Comment55
Like 6 คน ถูกใจสิ่งนี้
สังคมอิเล็กทรอนิกส์ (E-society: Electronic Society)
โดย สุดารัตน์ ช้างเชื้อวงษ์   เมื่อวันที่ 31/07/2562 เวลา 11:12:23 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like11  It Work0  Reply0  Comment62
Like 11 คน ถูกใจสิ่งนี้
GREENPEACE IN OUR OFFICE
โดย Sansanee Odthon   เมื่อวันที่ 30/07/2562 เวลา 10:31:08 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like6  It Work0  Reply0  Comment35
Like 6 คน ถูกใจสิ่งนี้
ขยะอิเล็กทรอนิกส์
โดย Thanaporn Kanjanlakar   เมื่อวันที่ 23/07/2562 เวลา 09:47:36 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like7  It Work0  Reply0  Comment39
Like 7 คน ถูกใจสิ่งนี้
การล้างประวัติเว็บไซต์แอพ Safari บน iPad และ iPhone (iOS)
โดย Pikul Prakhongkit   เมื่อวันที่ 05/07/2562 เวลา 10:47:01 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work2  Reply0  Comment57
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 2 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
ระบบเครือข่ายการออกเลขที่หนังสือภายในวิทยาลัยนานาชาติโดยใช้ OneDrive ใน Cloud (IC Number file in Cloud system)
โดย Chawachon Lalitwacheewong   เมื่อวันที่ 20/02/2562 เวลา 10:52:40 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply0  Comment106
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
การขอซ่อมทรัพย์สินสำหรับหน่วยงาน
โดย Pornphan Chaisa   เมื่อวันที่ 09/10/2561 เวลา 13:08:46 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work1  Reply0  Comment125
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
คู่มือ "วิธีการตรวจสอบทรัพย์สิน"
โดย มนัสนันท์ มณีธนาเจริญกุล   เมื่อวันที่ 09/10/2561 เวลา 11:34:36 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like4  It Work2  Reply0  Comment143
Like 4 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 2 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
ร่วมเรียนรู้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 กับ วว.
โดย กนกพรรณ พันธ์อุไร   เมื่อวันที่ 09/10/2561 เวลา 10:51:57 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply0  Comment163
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
คู่มือการจัดทำ PR ON WEB
โดย Nattawat Rungpitakmana   เมื่อวันที่ 09/10/2561 เวลา 10:05:19 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work0  Reply0  Comment134
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
การนำเอามาตรฐาน ISO 39001:2012 มาใช้ในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โดย กนกพรรณ พันธ์อุไร   เมื่อวันที่ 08/10/2561 เวลา 14:36:02 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply0  Comment148
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
คำถามที่ชอบ คำตอบที่ใช่ (As you Like it Q & A)
โดย Tory Ratsmeeporm   เมื่อวันที่ 02/10/2561 เวลา 16:27:31 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply1  Comment200
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
กระบวนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือตามความต้องการ
โดย Jutha Dussadee   เมื่อวันที่ 09/08/2561 เวลา 10:40:11 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like7  It Work0  Reply0  Comment98
Like 7 คน ถูกใจสิ่งนี้
โปรแกรม LightShot จับภาพหน้าจอ Mac, Windows ฟรี
โดย สุดารัตน์ ช้างเชื้อวงษ์   เมื่อวันที่ 08/08/2561 เวลา 15:38:02 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like5  It Work1  Reply0  Comment108
Like 5 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
คู่มือการใช้งาน Google Scholar
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 05/07/2561 เวลา 13:39:08 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment148
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
นวัตกรรมในการบริหารงาน
โดย ราตรี แย้มต่วน   เมื่อวันที่ 27/06/2561 เวลา 16:35:00 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work0  Reply24  Comment382
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
แบบฟอร์มสรุปข้อมูลจัดกิจกรรม (วิทยาลัยนานาชาติ)
โดย Chawachon Lalitwacheewong   เมื่อวันที่ 20/06/2561 เวลา 13:08:55 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work1  Reply0  Comment84
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
คิดเชิงบวกกับการทำงาน
โดย Piraporn Sookprasert   เมื่อวันที่ 13/09/2560 เวลา 17:22:49 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work0  Reply2  Comment307
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
5 แนวทางความสำเร็จเมื่อคิดทำ CREATIVE DIGITAL
โดย เมธา คงเมือง   เมื่อวันที่ 01/09/2560 เวลา 15:17:15 น.
คู่มือตอบคำถามเกี่ยวกับการสมัครเรียน ปีการศึกษา 2560
โดย เมธา คงเมือง   เมื่อวันที่ 01/09/2560 เวลา 14:15:25 น.
ผลการจัดอันดับ webomestric มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เดือนกรกฎาคม 2560
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 18/08/2560 เวลา 09:30:09 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply1  Comment310
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
เสวนาการปฏิรูปประเทศ (Reform Forum) “ก้าวใหม่ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้พระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ”
โดย Kulwadee Chongwarakul   เมื่อวันที่ 26/07/2560 เวลา 11:56:49 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply2  Comment248
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
ไทยแลนด์ 4.0
โดย Rungnapa Paksi   เมื่อวันที่ 25/07/2560 เวลา 15:38:18 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work0  Reply8  Comment286
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
หัวใจการให้บริการ
โดย สำราญ คุ้มกลิ่นวงษ์   เมื่อวันที่ 05/07/2560 เวลา 15:38:27 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply1  Comment339
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
แนวปฏิบัติในการส่งคืนพัสดุ/ครุภัณฑ์
โดย มนัสนันท์ มณีธนาเจริญกุล   เมื่อวันที่ 27/06/2560 เวลา 14:59:33 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like6  It Work1  Reply2  Comment292
Like 6 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
การสืบค้นดรรชนีบทความวารสาร ฉบับดิจิทัล
โดย สมนึก มนัสชัยเกียรติ์   เมื่อวันที่ 27/06/2560 เวลา 14:59:20 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work0  Reply0  Comment264
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
English Happy Hour
โดย ราตรี แย้มต่วน   เมื่อวันที่ 27/06/2560 เวลา 14:49:26 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like9  It Work2  Reply24  Comment606
Like 9 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 2 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
คู่มือการจัดทำงบประมาณดำเนินงานตาม KPIs
โดย Areerat Meeyen   เมื่อวันที่ 27/06/2560 เวลา 14:15:50 น.
การจัดการข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่
โดย เมธา คงเมือง   เมื่อวันที่ 27/06/2560 เวลา 11:11:55 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment237
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
Sample of Format Letter & Memo for International College
โดย Chawachon Lalitwajeewong   เมื่อวันที่ 27/06/2560 เวลา 11:11:20 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply1  Comment267
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
Office 365
โดย Waruth Limim   เมื่อวันที่ 09/06/2560 เวลา 14:16:09 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work1  Reply1  Comment330
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
การประสานงานเรื่องการให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย Nobpawadh Boonpun   เมื่อวันที่ 09/06/2560 เวลา 14:12:34 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work1  Reply0  Comment248
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
สุดยอดโปรแกรมฟรีแวร์ที่น่าใช้งานมากที่สุด
โดย Waruth Limim   เมื่อวันที่ 09/06/2560 เวลา 14:05:23 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work1  Reply0  Comment242
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
การใช้งานระบบ Knowledge Management มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โดย มาเรียม โตลอย   เมื่อวันที่ 09/06/2560 เวลา 13:58:59 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work0  Reply0  Comment319
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
เอกสารสำหรับผู้ใช้บริการ
โดย สำราญ คุ้มกลิ่นวงษ์   เมื่อวันที่ 28/09/2559 เวลา 10:20:44 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like0  It Work1  Reply0  Comment221
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
การติดตั้งสวิทซ์ไฟแบบเชือกกระตุก
โดย สายชล ผลศิริ   เมื่อวันที่ 26/09/2559 เวลา 10:33:40 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work1  Reply0  Comment385
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
โดย Sarinee Thangsathapornphun   เมื่อวันที่ 20/06/2559 เวลา 13:15:14 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like10  It Work1  Reply0  Comment365
Like 10 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
โดย Sarinee Thangsathapornphun   เมื่อวันที่ 20/06/2559 เวลา 13:08:43 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like10  It Work0  Reply0  Comment481
Like 10 คน ถูกใจสิ่งนี้
แบบฟอร์มการตรวจรับเอกสารสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ในหลักสูตรฯ
โดย Chawachon Lalitwajeewong   เมื่อวันที่ 01/07/2557 เวลา 13:49:03 น.
ข้อตกลงระยะเวลาการให้บริการ SLA
โดย สำราญ คุ้มกลิ่นวงษ์   เมื่อวันที่ 26/06/2557 เวลา 08:55:34 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work1  Reply0  Comment356
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่
โดย เมธา คงเมือง   เมื่อวันที่ 19/06/2557 เวลา 09:44:29 น.
เทคนิคการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับ การรับสมัครนักศึกษาใหม่แก่กลุ่มเป้าหมาย
โดย เมธา คงเมือง   เมื่อวันที่ 19/06/2557 เวลา 09:37:27 น.
การจัดการข้อร้องเรียน
โดย daranee buranasemung   เมื่อวันที่ 06/06/2557 เวลา 15:24:00 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply1  Comment335
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
รายงานผลการสกัดความรู้ที่ได้จากการจัดการความเครียดจากการทำงาน ของสมาชิกฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โดย Chuthapatt Chandang   เมื่อวันที่ 22/05/2557 เวลา 11:07:13 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work0  Reply1  Comment386
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
เทคนิคการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่แก่กลุ่มเป้าหมาย “เทคนิคในการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับ การรับสมัครนักศึกษาใหม่แก่กลุ่มเป้าหมาย”
โดย เมธา คงเมือง   เมื่อวันที่ 16/05/2557 เวลา 13:53:46 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work0  Reply3  Comment386
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้: มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลง : มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การตัดเกรด Online ง่ายนิดเดียว
โดย Sutapat Thiprungsri   เมื่อวันที่ 30/04/2557 เวลา 19:43:14 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like8  It Work0  Reply0  Comment334
Like 8 คน ถูกใจสิ่งนี้
ไม่รู้ตัวเลยว่า...เครียด
โดย Chuthapatt Chandang   เมื่อวันที่ 22/04/2557 เวลา 15:00:37 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply5  Comment422
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
ขั้นตอนในการดำเนินการขออนุมัติงบและเบิกเงิน
โดย Chawachon Lalitwajeewong   เมื่อวันที่ 17/04/2557 เวลา 10:17:15 น.
ช่างมัน !!!!!!!!
โดย Orawan Sudsalee   เมื่อวันที่ 24/03/2557 เวลา 15:21:58 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply1  Comment403
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
ชุมชนนักปฏิบัติ  
ชุมชนนักปฏิบัติการพัสดุ
ชนชนนักกฎหมาย
ชุมชนการทำรายงานการประชุมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (กองพัสดุฯ)
ชุมชนการประสานงานเพื่อความสำเร็จ
ชุมชนวินัยนักศึกษา
ชุมชน ยานพาหนะ
ชุมชนคนบัญชี
ชุมชนนักแนะแนว
ชุมชนคนทำงาน
ชุมชนกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชุมชนฝ่ายสื่อสารการตลาด
CTE : Service Mind & Smile
กองบัญชีและงบประมาณ
ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองประชาสัมพันธ์
ชุมชน Best Coordinator
ชุมชนคน Services
กลุ่มอบรม KMS 1
ชุมชนคนรักบัญชี มกค.
ชุมชนคนใช้ระบบ UTCCKMS
KM GROUP
ชุมชน HR สัมพันธ์
อาหาร
ชุมชนกองนิติการ
ชุมชนการค้า
ชุมชนคนใช้ Microsoft office
เทคนิคการแก้ปํญหาให้งานสำเร็จ
การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การจัดการความเครียดจากการทำงาน
ชุมชน OCS
ชุมชนรักสุขภาพ
ชุมชนคนรักการทำอาหาร
ชุมชนกิจกรรม 5 ส
ชุมชนฝ่ายกิจการนักศึกษา
ชุมชน คน IT
การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
International College Community
ชุมชน UTCC BIZ School
ชุมชน คนกองบัญชี งปม.
ชุมชนกองพัสดุและจัดการทรัพย์สิน
UTCC Digital Library
ชุมชน ประกันคุณภาพการศึกษา
ชุมชน ฝ่ายบริหาร
UTCC Digital Library

©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย