หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > องค์ความรู้ > ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ความรู้
องค์ความรู้  / ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ความรู้ : ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ข้อมูลความรู้
สังคมอิเล็กทรอนิกส์ (E-society: Electronic Society)
โดย สุดารัตน์ ช้างเชื้อวงษ์   เมื่อวันที่ 31/07/2562 เวลา 11:12:23 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like11  It Work0  Reply0  Comment62
Like 11 คน ถูกใจสิ่งนี้
Street Art vs Graffiti
โดย เพ็ญสภาค กาเยาว์   เมื่อวันที่ 30/07/2562 เวลา 15:52:39 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like7  It Work0  Reply1  Comment57
Like 7 คน ถูกใจสิ่งนี้
โปรแกรม LightShot จับภาพหน้าจอ Mac, Windows ฟรี
โดย สุดารัตน์ ช้างเชื้อวงษ์   เมื่อวันที่ 08/08/2561 เวลา 15:38:02 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like5  It Work1  Reply0  Comment108
Like 5 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
English Happy Hour
โดย ราตรี แย้มต่วน   เมื่อวันที่ 27/06/2560 เวลา 14:49:26 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like9  It Work2  Reply24  Comment606
Like 9 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 2 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
Office 365
โดย Waruth Limim   เมื่อวันที่ 09/06/2560 เวลา 14:16:09 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work1  Reply1  Comment330
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
สุดยอดโปรแกรมฟรีแวร์ที่น่าใช้งานมากที่สุด
โดย Waruth Limim   เมื่อวันที่ 09/06/2560 เวลา 14:05:23 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work1  Reply0  Comment242
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
ขนมไทย : ในภาคใต้
โดย   เมื่อวันที่ 05/11/2556 เวลา 16:07:42 น.
วัฒนธรรม : หนุนธุรกิจสู่อาเซียน
โดย เมธา คงเมือง   เมื่อวันที่ 19/09/2556 เวลา 11:13:06 น.
Peb yog hmoob
โดย Parinya Songsawatwong   เมื่อวันที่ 30/08/2556 เวลา 11:30:28 น.
ข้อความ
โดย Kanokkarn Kitsiri   เมื่อวันที่ 28/08/2556 เวลา 17:00:48 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply0  Comment422
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
สนทนาพาเพลิน
โดย จิรวรรณ สิงห์โต   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 15:25:52 น.
ประวัติผ้าฝ้าย
โดย Nantaporn Samangsri   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 11:13:49 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work2  Reply6  Comment236
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 2 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
ขนม
โดย สำราญ คุ้มกลิ่นวงษ์   เมื่อวันที่ 18/12/2555 เวลา 13:44:33 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work1  Reply4  Comment525
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
ชุมชนนักปฏิบัติ  
ขนมไทย
ชุมชนคนรักบัญชี มกค.
ชุมชนคนใช้ระบบ UTCCKMS
ชุมชนคนนครปฐม
ชุมชน UTCC BIZ School
UTCC Digital Library
ชุมชน ประกันคุณภาพการศึกษา

©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย