หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > องค์ความรู้ > ด้านการบริการทางวิชาการ
องค์ความรู้
องค์ความรู้  / ด้านการบริการทางวิชาการ
องค์ความรู้ : ด้านการบริการทางวิชาการ
ข้อมูลความรู้
คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ กองส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “New Methods in Survey Research” โดย John M. Kennedy, the senior research director of the Center for Survey Research, Indiana University
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 01/11/2562 เวลา 14:59:40 น.
Proceedings UTCC Academic day ฉบับที่ 3 (31 พฤษภาคม 2562)
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 31/10/2562 เวลา 15:03:52 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment48
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
Google Scholar
โดย พนิดา ว่องไวยุทธ์   เมื่อวันที่ 31/07/2562 เวลา 16:40:59 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like5  It Work0  Reply0  Comment65
Like 5 คน ถูกใจสิ่งนี้
สังคมอิเล็กทรอนิกส์ (E-society: Electronic Society)
โดย สุดารัตน์ ช้างเชื้อวงษ์   เมื่อวันที่ 31/07/2562 เวลา 11:12:23 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like11  It Work0  Reply0  Comment62
Like 11 คน ถูกใจสิ่งนี้
การบอกรับสิ่งพิมพ์เป็นรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดีหรือไม่
โดย Sansanee Odthon   เมื่อวันที่ 10/08/2561 เวลา 14:36:27 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like13  It Work0  Reply1  Comment223
Like 13 คน ถูกใจสิ่งนี้
Service Mind
โดย Somsri Klinsukhon   เมื่อวันที่ 09/08/2561 เวลา 16:24:22 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like5  It Work0  Reply0  Comment98
Like 5 คน ถูกใจสิ่งนี้
6 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย Free Access
โดย ธนวัฒน์ มิ่งมณี   เมื่อวันที่ 08/08/2561 เวลา 15:50:00 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like7  It Work1  Reply0  Comment132
Like 7 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
โปรแกรม LightShot จับภาพหน้าจอ Mac, Windows ฟรี
โดย สุดารัตน์ ช้างเชื้อวงษ์   เมื่อวันที่ 08/08/2561 เวลา 15:38:02 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like5  It Work1  Reply0  Comment108
Like 5 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
คู่มือการใช้งาน Google Scholar
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 05/07/2561 เวลา 13:39:08 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment148
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
ผลการจัดอันดับ webomestric มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เดือนกรกฎาคม 2560
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 18/08/2560 เวลา 09:30:09 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply1  Comment310
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
การสืบค้นดรรชนีบทความวารสาร ฉบับดิจิทัล
โดย สมนึก มนัสชัยเกียรติ์   เมื่อวันที่ 27/06/2560 เวลา 14:59:20 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work0  Reply0  Comment264
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
English Happy Hour
โดย ราตรี แย้มต่วน   เมื่อวันที่ 27/06/2560 เวลา 14:49:26 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like9  It Work2  Reply24  Comment606
Like 9 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 2 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
Proceedings UTCC Academic Day
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 27/06/2560 เวลา 11:02:50 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work0  Reply0  Comment287
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
Office 365
โดย Waruth Limim   เมื่อวันที่ 09/06/2560 เวลา 14:16:09 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work1  Reply1  Comment330
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
บรรณารักษ์ยุคใหม่ เพื่อผู้รับบริการรุ่นใหม่
โดย สุดารัตน์ ช้างเชื้อวงษ์   เมื่อวันที่ 09/06/2560 เวลา 14:10:54 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work0  Reply1  Comment247
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
Thai Journals Online (ThaiJO) ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย
โดย พนิดา ว่องไวยุทธ์   เมื่อวันที่ 09/06/2560 เวลา 14:07:29 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply0  Comment262
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
สุดยอดโปรแกรมฟรีแวร์ที่น่าใช้งานมากที่สุด
โดย Waruth Limim   เมื่อวันที่ 09/06/2560 เวลา 14:05:23 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work1  Reply0  Comment242
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
เอกส่ารของผศ.สาริณี-บัญญัติ10ประการของนักบัญชียุคAEC
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์   เมื่อวันที่ 09/05/2560 เวลา 09:24:08 น.
รู้จักกับ TFRS for SMEs ภายใน 3ชม.ตอนที่1
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์   เมื่อวันที่ 04/10/2559 เวลา 14:30:36 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply1  Comment314
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
รู้จักกับTFRS for SMEs ภายใน3 ชม. ตอนที่2
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์   เมื่อวันที่ 04/10/2559 เวลา 14:27:06 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like10  It Work2  Reply0  Comment611
Like 10 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 2 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
ความเป็นไป ความเป็นไปและก้าวต่อไปของTFRSs
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์   เมื่อวันที่ 28/09/2559 เวลา 10:36:30 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work0  Reply1  Comment307
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
เรื่อง การใช้งาน App GoodNotes
โดย Sarinee Thangsathapornphun   เมื่อวันที่ 20/06/2559 เวลา 13:10:51 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like10  It Work0  Reply0  Comment486
Like 10 คน ถูกใจสิ่งนี้
เทคนิคการถ่ายทอดข้อมูลเพื่อการรับนักศึกษา
โดย เมธา คงเมือง   เมื่อวันที่ 23/06/2557 เวลา 10:48:42 น.
เทคนิคการตรวจรูปแบบ IS
โดย กาญจนา เกรียงไกรสิริกุล   เมื่อวันที่ 20/06/2557 เวลา 11:05:20 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment336
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
เทคนิคในการตรวจ IS
โดย Tory Ratsmeeporm   เมื่อวันที่ 18/06/2557 เวลา 10:50:56 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply1  Comment363
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
เทคนิิคการถ่ายทอดข้อมูล
โดย เมธา คงเมือง   เมื่อวันที่ 13/06/2557 เวลา 15:02:48 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply1  Comment355
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
การสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ : เทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วย Google ตอนที่ 1
โดย Kanokkarn Kitsiri   เมื่อวันที่ 27/05/2557 เวลา 10:51:29 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work0  Reply3  Comment456
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
ปัจจัยที่ก่อความเครียดในการทำงาน
โดย   เมื่อวันที่ 05/11/2556 เวลา 16:53:42 น.
การศึกษาไทยในเวทีโลกและอาเซียน ปี 2556
โดย   เมื่อวันที่ 05/11/2556 เวลา 15:47:42 น.
7 วิธีพัฒนาตัวเองรับประชาคมอาเซียน
โดย   เมื่อวันที่ 01/10/2556 เวลา 14:11:47 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply1  Comment350
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
การปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน
โดย Phibul Nakseedee   เมื่อวันที่ 26/09/2556 เวลา 16:33:30 น.
งานวิจัยผลกระทบจากความเครียดในการทำงาน
โดย   เมื่อวันที่ 19/09/2556 เวลา 15:41:52 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply0  Comment328
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
เคล็ดลับในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
โดย   เมื่อวันที่ 19/09/2556 เวลา 15:20:30 น.
ท่านมีวิธีการจัดการความเครียด กันอย่างไร
โดย ไกรสร แซ่กี้   เมื่อวันที่ 19/09/2556 เวลา 15:01:35 น.
จบวิศวะจำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรหรือไม่
โดย Phibul Nakseedee   เมื่อวันที่ 11/09/2556 เวลา 14:42:30 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply2  Comment402
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
เงินเดือนเฉลี่ยในแต่ละคณะของบัณฑิตที่จบใหม่
โดย Phibul Nakseedee   เมื่อวันที่ 11/09/2556 เวลา 13:02:31 น.
ข้อแตกต่างระหว่างวิศวกรรมปิโตเคมีต่างกับวิศวกรรมเคมี
โดย Phibul Nakseedee   เมื่อวันที่ 11/09/2556 เวลา 10:50:50 น.
โครงการ Research Forum (ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การใช้ฐานข้อมูลวารสารเพื่อการวิจัย”
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 05/09/2556 เวลา 16:51:03 น.
เทคนิคการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
โดย นลินี เวชวิริยกุล   เมื่อวันที่ 30/08/2556 เวลา 11:34:43 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment333
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
ข้อความ
โดย Kanokkarn Kitsiri   เมื่อวันที่ 28/08/2556 เวลา 17:00:48 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply0  Comment421
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
9 มุมมอง ในการทำงานให้มีความสุข
โดย ไกรสร แซ่กี้   เมื่อวันที่ 28/08/2556 เวลา 13:45:22 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work0  Reply0  Comment203
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
10 หลักสูตรอินเทรนด์ต้อนรับอาเซียน
โดย Kanokkarn Kitsiri   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 17:36:09 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like5  It Work1  Reply0  Comment558
Like 5 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
ปริญญาโทออนไลน์ แนวรบใหม่ ม.ดัง สหรัฐ
โดย Kanokkarn Kitsiri   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 17:26:52 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work1  Reply0  Comment259
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
​ข้าวหอมมะลิ (Thai Hom Mali Rice)
โดย Developer UTCCKMS   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 13:13:36 น.
การบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ
โดย Orawan Sudsalee   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 11:13:29 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment208
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
ห้องสมุด
โดย nongnaphat akkosol   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 11:12:32 น.
ความรู้เกี่ยวกับสัญญาเช่า
โดย Patcharee Pichanusakorn   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 11:10:56 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like4  It Work0  Reply0  Comment390
Like 4 คน ถูกใจสิ่งนี้
การใช้งาน Microsoft office 2007
โดย ราตรี แย้มต่วน   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 11:05:05 น.
เกร็ดความรู้จากนโยบายแทรกแซงราคาข้าวเปลือก
โดย ผู้ดูแลระบบ UTCCKMS   เมื่อวันที่ 28/03/2556 เวลา 09:55:30 น.
เทคนิคการลงนามสัญญา
โดย Developer UTCCKMS   เมื่อวันที่ 28/03/2556 เวลา 09:42:03 น.
ชุมชนนักปฏิบัติ  
ชุมชน วิศวกรรม
ชนชนนักกฎหมาย
ชุมชนธุรกิจครอบครัวและ SMEs
ชุมชนนักแนะแนว
ชุมชนบัญชีบันเทิงเริงใจ....ใส่ใจวิชาการ
เทคนิคการสอนสถิติโดย iPad
ชุมชนคนรักบัญชี มกค.
ชุมชนคนใช้ระบบ UTCCKMS
Easy Law Easy Life
ชุมชนนักวิจัย
Just to Do
UTCC Library
ชุมชน Law UTCC
ชุมชน UTCC BIZ School
ชุมชน GS UTCC
KM SC UTCC
UTCC Digital Library
ชุมชน ประกันคุณภาพการศึกษา
ชุมชนนิเทศศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
UTCC Digital Library
ชุมชน KM day

©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย