หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > องค์ความรู้ > ด้านการวิจัย
องค์ความรู้
องค์ความรู้  / ด้านการวิจัย
องค์ความรู้ : ด้านการวิจัย
ข้อมูลความรู้
คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ กองส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “New Methods in Survey Research” โดย John M. Kennedy, the senior research director of the Center for Survey Research, Indiana University
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 01/11/2562 เวลา 14:59:40 น.
Proceedings UTCC Academic day ฉบับที่ 3 (31 พฤษภาคม 2562)
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 31/10/2562 เวลา 15:03:52 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment47
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
เทคนิคการเขียนเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ : Grammarly
โดย Patcharee Pichanusakorn   เมื่อวันที่ 29/09/2562 เวลา 14:47:10 น.
Google Scholar
โดย พนิดา ว่องไวยุทธ์   เมื่อวันที่ 31/07/2562 เวลา 16:40:59 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like5  It Work0  Reply0  Comment64
Like 5 คน ถูกใจสิ่งนี้
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)
โดย Monthira Nivasabuth   เมื่อวันที่ 31/07/2562 เวลา 15:29:33 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like5  It Work0  Reply0  Comment53
Like 5 คน ถูกใจสิ่งนี้
สังคมอิเล็กทรอนิกส์ (E-society: Electronic Society)
โดย สุดารัตน์ ช้างเชื้อวงษ์   เมื่อวันที่ 31/07/2562 เวลา 11:12:23 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like11  It Work0  Reply0  Comment61
Like 11 คน ถูกใจสิ่งนี้
6 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย Free Access
โดย ธนวัฒน์ มิ่งมณี   เมื่อวันที่ 08/08/2561 เวลา 15:50:00 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like7  It Work1  Reply0  Comment132
Like 7 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
โปรแกรม LightShot จับภาพหน้าจอ Mac, Windows ฟรี
โดย สุดารัตน์ ช้างเชื้อวงษ์   เมื่อวันที่ 08/08/2561 เวลา 15:38:02 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like5  It Work1  Reply0  Comment108
Like 5 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
คู่มือการใช้งาน Google Scholar
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 05/07/2561 เวลา 13:39:08 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment148
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 05/07/2561 เวลา 10:26:28 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment148
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
Thailand Research Expo 2017
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 22/08/2560 เวลา 13:45:42 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply0  Comment389
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
ผลการจัดอันดับ webomestric มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เดือนกรกฎาคม 2560
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 18/08/2560 เวลา 09:30:09 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply1  Comment310
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
การสืบค้นดรรชนีบทความวารสาร ฉบับดิจิทัล
โดย สมนึก มนัสชัยเกียรติ์   เมื่อวันที่ 27/06/2560 เวลา 14:59:20 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work0  Reply0  Comment264
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
English Happy Hour
โดย ราตรี แย้มต่วน   เมื่อวันที่ 27/06/2560 เวลา 14:49:26 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like9  It Work2  Reply24  Comment604
Like 9 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 2 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
เทคนิคการตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติ
โดย Patcharee Pichanusakorn   เมื่อวันที่ 27/06/2560 เวลา 11:08:39 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply1  Comment235
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
Proceedings UTCC Academic Day
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 27/06/2560 เวลา 11:02:50 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work0  Reply0  Comment287
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
Office 365
โดย Waruth Limim   เมื่อวันที่ 09/06/2560 เวลา 14:16:09 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work1  Reply1  Comment330
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
Thai Journals Online (ThaiJO) ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย
โดย พนิดา ว่องไวยุทธ์   เมื่อวันที่ 09/06/2560 เวลา 14:07:29 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply0  Comment262
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
สุดยอดโปรแกรมฟรีแวร์ที่น่าใช้งานมากที่สุด
โดย Waruth Limim   เมื่อวันที่ 09/06/2560 เวลา 14:05:23 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work1  Reply0  Comment242
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
RESEARCH FORUM 23 Dec,2016
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์   เมื่อวันที่ 23/12/2559 เวลา 13:09:04 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like7  It Work3  Reply3  Comment517
Like 7 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 3 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
โครงการ Accounting Research Workshop วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00–12.00 น. ห้อง 5303
โดย ผศ.ดร.ษิรินุช นิ่มตระกูล   เมื่อวันที่ 21/12/2559 เวลา 15:12:53 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work1  Reply0  Comment276
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
องค์ความรู้ เรื่อง ธุรกิจนวัตกรรมจากงานวิจัย
โดย Sarinee Thangsathapornphun   เมื่อวันที่ 20/06/2559 เวลา 13:16:10 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like10  It Work1  Reply0  Comment569
Like 10 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
องค์ความรู้ เรื่อง ธุรกิจนวัตกรรมจากงานวิจัย
โดย Sarinee Thangsathapornphun   เมื่อวันที่ 20/06/2559 เวลา 13:07:39 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like9  It Work0  Reply0  Comment491
Like 9 คน ถูกใจสิ่งนี้
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้: ส่งเสริมการวิจัย
โดย Sutapat Thiprungsri   เมื่อวันที่ 30/04/2557 เวลา 19:45:52 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like11  It Work0  Reply0  Comment448
Like 11 คน ถูกใจสิ่งนี้
เครื่องมือการเรียนรู้สมัยใหม่
โดย   เมื่อวันที่ 06/11/2556 เวลา 11:05:10 น.
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดย   เมื่อวันที่ 05/11/2556 เวลา 15:59:44 น.
ท่านมีวิธีการจัดการความเครียด กันอย่างไร
โดย ไกรสร แซ่กี้   เมื่อวันที่ 19/09/2556 เวลา 15:01:35 น.
โครงการ Research Forum (ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การใช้ฐานข้อมูลวารสารเพื่อการวิจัย”
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 05/09/2556 เวลา 16:51:03 น.
เพิ่มโอกาสในการตีพิมพ์บทความ
โดย Jompon Pitaksantayothin   เมื่อวันที่ 04/09/2556 เวลา 14:14:15 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work1  Reply0  Comment381
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
อบเชยแต่ไม่เชยสมชื่อนะจ๊ะ ^^
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 03/09/2556 เวลา 16:35:52 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work0  Reply0  Comment461
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
พี่เลี้ยงนักวิจัย
โดย นลินี เวชวิริยกุล   เมื่อวันที่ 30/08/2556 เวลา 11:48:40 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work1  Reply0  Comment368
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
ลองใส่เบื้องต้น
โดย Amonrat Sangthong   เมื่อวันที่ 30/08/2556 เวลา 11:40:55 น.
การขออนุมัติไปนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการและการขอรับเงินรางวัลบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารจะต้องแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ เป็นหน่วยงานต้นสังกัดในลักษณะใดบ้าง
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 30/08/2556 เวลา 11:39:45 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply1  Comment433
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
เทคนิคการขอรับทุนส่งเสริมการวิจัย มกค.
โดย Niramol Sudkhanung   เมื่อวันที่ 30/08/2556 เวลา 11:33:07 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment430
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
การตีพิมพ์บทความนานาชาติเบื้องต้น
โดย Prapanpong Khumon   เมื่อวันที่ 29/08/2556 เวลา 09:41:02 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work0  Reply0  Comment367
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
ข้อความ
โดย Kanokkarn Kitsiri   เมื่อวันที่ 28/08/2556 เวลา 17:00:48 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply0  Comment421
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
excel 2013
โดย เสาวนีย์ บุญจันทร์ศรี   เมื่อวันที่ 28/08/2556 เวลา 10:23:46 น.
ปริญญาโทออนไลน์ แนวรบใหม่ ม.ดัง สหรัฐ
โดย Kanokkarn Kitsiri   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 17:26:52 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work1  Reply0  Comment259
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
​ข้าวหอมมะลิ (Thai Hom Mali Rice)
โดย Developer UTCCKMS   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 13:13:36 น.
เทคนิคการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ
โดย Patcharee Pichanusakorn   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 11:21:21 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like7  It Work1  Reply0  Comment441
Like 7 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสําคัญ
โดย มนสิชา แดงรัศมีโสภณ   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 11:15:51 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment325
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
ห้องสมุด
โดย nongnaphat akkosol   เมื่อวันที่ 27/08/2556 เวลา 11:12:32 น.
ชุมชนคนทำวิจัย
โดย ผู้ดูแลระบบ UTCCKMS   เมื่อวันที่ 28/03/2556 เวลา 09:52:57 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment315
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์
โดย ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์   เมื่อวันที่ 28/05/2555 เวลา 10:01:20 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work1  Reply0  Comment445
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
เอื้องสายม่วง Dendrobium lituiflorum Lindl.
โดย สายชล ผลศิริ   เมื่อวันที่ 28/05/2555 เวลา 09:53:45 น.
Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work1  Reply2  Comment394
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
ชุมชนนักปฏิบัติ  
ชุมชนนักวิจัย
ชุมชนคนทำวิจัย
ชุมชนคนรักบัญชี มกค.
ชุมชนคนใช้ระบบ UTCCKMS
สถาบันยุทธศาสตร์การค้า
Easy Law Easy Life
พี่เลี้ยงนักวิจัย
ชุมชนนักวิจัย
ชุมชนคนรักในการทำงานวิจัย
ชุมชน Law UTCC
ชุมชน UTCC BIZ School
ชุมชน GS UTCC
KM SC UTCC
UTCC Digital Library
ชุมชน ประกันคุณภาพการศึกษา
ชุมชนนิเทศศาสตร์
UTCC Digital Library
ชุมชน KM day

©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย