หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > ชุมชนนักปฏิบัติ > ชุมชน ชุมชนนักวิจัย > รายละเอียดความรู้
ชุมชนนักวิจัย
12 ความรู้ , 1 ความรู้ที่สกัดแล้ว , สมาชิก
คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ กองส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “New Methods in Survey Research” โดย John M. Kennedy, the senior research director of the Center for Survey Research, Indiana University
ชุมชนนักปฏิบัติ : ชุมชนนักวิจัย
สถานะ อนุญาตเฉพาะสมาชิก
©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย