หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > ชุมชนนักปฏิบัติ > ชุมชน UTCC Digital Library > รายชื่อสมาชิกใน CoP
UTCC Digital Library
27 ความรู้ , 0 ความรู้ที่สกัดแล้ว , 24 สมาชิก  
กระดานความรู้
ความรู้ที่สกัดแล้ว
ข้อมูล CoP
รายชื่อสมาชิก
ปฎิทินกิจกรรม
    มีจำนวนสมาชิก 20 คน
(* การกำหนดสิทธิ , อนุมัติ และลบ ข้อมูลสมาชิกของชุมชน ทำได้เฉพาะ ผู้ดูแลชุมชนนั้นๆ และผู้ดูแลระบบ )

สิรัณญา ประพฤติ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ , สำนักหอสมุดกลาง
สถานะ : member
วันที่เข้าร่วม : 20/08/2561 เวลา 08:19:00 น.
Pakawadee Wangkhahat
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ , สำนักหอสมุดกลาง
สถานะ : member
วันที่เข้าร่วม : 15/08/2561 เวลา 09:21:28 น.
Aree Boonkirt
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ , สำนักหอสมุดกลาง
สถานะ : member
วันที่เข้าร่วม : 15/08/2561 เวลา 09:13:39 น.
Kanokwan Honghiran
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ , สำนักหอสมุดกลาง
สถานะ : member
วันที่เข้าร่วม : 15/08/2561 เวลา 08:55:48 น.
Nusa Sukbunphant
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานะ : member
วันที่เข้าร่วม : 14/08/2561 เวลา 16:01:10 น.
Panadda Boonsing
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ , สำนักหอสมุดกลาง
สถานะ : member
วันที่เข้าร่วม : 14/08/2561 เวลา 14:49:37 น.
Thanaporn Kanjanlakar
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ , สำนักหอสมุดกลาง
สถานะ : member
วันที่เข้าร่วม : 14/08/2561 เวลา 12:54:01 น.
Arunnee Sriphon
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ , สำนักหอสมุดกลาง
สถานะ : member
วันที่เข้าร่วม : 10/08/2561 เวลา 15:46:28 น.
nongnaphat akkosol
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ , สำนักหอสมุดกลาง
สถานะ : member
วันที่เข้าร่วม : 10/08/2561 เวลา 15:15:41 น.
Sansanee Odthon
ตำแหน่ง Librarian
สังกัด ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร
สถานะ : member
วันที่เข้าร่วม : 10/08/2561 เวลา 14:31:27 น.
Ubolpan Pandara
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ , สำนักหอสมุดกลาง
สถานะ : member
วันที่เข้าร่วม : 10/08/2561 เวลา 12:30:21 น.
Jutha Dussadee
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ , สำนักหอสมุดกลาง
สถานะ : member
วันที่เข้าร่วม : 09/08/2561 เวลา 10:26:55 น.
Monthira Nivasabuth
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ , สำนักหอสมุดกลาง
สถานะ : member
วันที่เข้าร่วม : 09/08/2561 เวลา 09:33:09 น.
Chalong Pethprown
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
สังกัด ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร
สถานะ : member
วันที่เข้าร่วม : 08/08/2561 เวลา 16:37:50 น.
Somsri Klinsukhon
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ , สำนักหอสมุดกลาง
สถานะ : member
วันที่เข้าร่วม : 08/08/2561 เวลา 15:26:07 น.
สุดารัตน์ ช้างเชื้อวงษ์
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ , สำนักหอสมุดกลาง
สถานะ : admin
วันที่เข้าร่วม : 08/08/2561 เวลา 14:36:56 น.
ธนวัฒน์ มิ่งมณี
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ , สำนักหอสมุดกลาง
สถานะ : admin
วันที่เข้าร่วม : 27/06/2560 เวลา 14:46:20 น.
สมนึก มนัสชัยเกียรติ์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ , สำนักหอสมุดกลาง
สถานะ : member
วันที่เข้าร่วม : 27/06/2560 เวลา 14:34:21 น.
เพ็ญสภาค กาเยาว์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ , สำนักหอสมุดกลาง
สถานะ : member
วันที่เข้าร่วม : 27/06/2560 เวลา 14:33:21 น.
พนิดา ว่องไวยุทธ์
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนก
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ , สำนักหอสมุดกลาง
สถานะ : admin
วันที่เข้าร่วม : 27/06/2560 เวลา 14:32:06 น.©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย