หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > ชุมชนนักปฏิบัติ > ชุมชน UTCC Digital Library > ข้อมูลเกี่ยวกับ CoP
UTCC Digital Library
27 ความรู้ , 0 ความรู้ที่สกัดแล้ว , 24 สมาชิก  
กระดานความรู้
ความรู้ที่สกัดแล้ว
ข้อมูล CoP
รายชื่อสมาชิก
ปฎิทินกิจกรรม
เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 27/06/2560 เวลา 14:29:55 น.
 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชน :
เลขที่อ้างอิง :   C17062714295553203
ชื่อชุมชนนักปฎิบัติ : UTCC Digital Library
ข้อมูลรายละเอียดของชุมชน : สำนักหอสมุดกลาง
คีย์เวิร์ด : สำนักหอสมุด , library
   
 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชน :
องค์ความรู้ : 1) ด้านการเรียนการสอน
2) ด้านการวิจัย
3) ด้านการบริการทางวิชาการ
4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5) ด้านการบริหารจัดการ
6) ด้านอื่นๆ
หมวดหมู่ความรู้ :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 1) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
     - สำนักหอสมุดกลาง

   
  การตั้งค่าเกี่ยวกับ CoP :
สถานะชุมชน : สถานะ ออนไลน์ข้อมูล (Online)
การเผยแพร่ข้อมูล : สถานะ เผยแพร่ข้อมูล (Public)
การอนุมัติสมาชิกใหม่ : สถานะ อนุมัติสมาชิกใหม่ โดยอัติโนมัติ (Auto Approve)

©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย