หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > ชุมชนนักปฎิบัติ
ระบบ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
ชุมชนที่มีการรวมตัวกัน เชื่อมโยงกัน มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกันและกัน
กลุ่มความรู้ แนะนำ 
ชุมชนกิจกรรมนักศึกษา
สมาชิก(5) , ความรู้(8) , สกัดความรู้(1)
สร้างเมื่อ 28/05/2555 เวลา 09:44:46 น.
ชุมชน วิศวกรรม
สมาชิก(11) , ความรู้(6) , สกัดความรู้(0)
สร้างเมื่อ 28/05/2555 เวลา 09:45:02 น.
ชุมชนนักปฏิบัติการพัสดุ
สมาชิก(5) , ความรู้(3) , สกัดความรู้(0)
สร้างเมื่อ 28/05/2555 เวลา 09:45:06 น.
ชนชนนักกฎหมาย
สมาชิก(10) , ความรู้(2) , สกัดความรู้(0)
สร้างเมื่อ 28/05/2555 เวลา 09:45:07 น.
ชุมชนคนรักกล้วยไม้ และไม้ดอก
สมาชิก(20) , ความรู้(16) , สกัดความรู้(0)
สร้างเมื่อ 28/05/2555 เวลา 09:45:09 น.
ชุมชนการทำรายงานการประชุมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (กองพัสดุฯ)
สมาชิก(9) , ความรู้(1) , สกัดความรู้(0)
สร้างเมื่อ 28/05/2555 เวลา 09:45:10 น.
ชุมชนการประสานงานเพื่อความสำเร็จ
สมาชิก(4) , ความรู้(2) , สกัดความรู้(0)
สร้างเมื่อ 28/05/2555 เวลา 09:45:21 น.
ชุมชนธุรกิจครอบครัวและ SMEs
สมาชิก(6) , ความรู้(1) , สกัดความรู้(0)
สร้างเมื่อ 28/05/2555 เวลา 09:45:21 น.
กลุ่มความรู้ สร้างใหม่ล่าสุด   
Total 96, Page 1/10 
First
Back
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

ชุมชน KM day
 (0/5)
สมาชิก(3) , ความรู้(3) , ความรู้ที่สกัดแล้ว(0)
สร้างเมื่อ 16/08/2562 เวลา 17:07:13 น.
UTCC Digital Library
 (0/5)
สมาชิก(0) , ความรู้(0) , ความรู้ที่สกัดแล้ว(0)
สร้างเมื่อ 08/08/2561 เวลา 14:46:30 น.
ฝ่ายวิชาการ
 (5/5)
สมาชิก(37) , ความรู้(7) , ความรู้ที่สกัดแล้ว(0)
สร้างเมื่อ 04/07/2560 เวลา 13:03:20 น.
ชุมชนนิเทศศาสตร์
 (0/5)
สมาชิก(2) , ความรู้(1) , ความรู้ที่สกัดแล้ว(1)
สร้างเมื่อ 27/06/2560 เวลา 14:46:16 น.
ชุมชนงานวินัย
 (0/5)
สมาชิก(1) , ความรู้(2) , ความรู้ที่สกัดแล้ว(0)
สร้างเมื่อ 27/06/2560 เวลา 14:35:10 น.
ชุมชน ฝ่ายบริหาร
 (5/5)
สมาชิก(31) , ความรู้(6) , ความรู้ที่สกัดแล้ว(0)
สร้างเมื่อ 27/06/2560 เวลา 14:33:23 น.
ชุมชน ประกันคุณภาพการศึกษา
 (0/5)
สมาชิก(7) , ความรู้(1) , ความรู้ที่สกัดแล้ว(0)
สร้างเมื่อ 27/06/2560 เวลา 14:32:00 น.
UTCC Digital Library
 (5/5)
สำนักหอสมุดกลาง
สมาชิก(24) , ความรู้(50) , ความรู้ที่สกัดแล้ว(0)
สร้างเมื่อ 27/06/2560 เวลา 14:29:55 น.
ชุมชนกองพัสดุและจัดการทรัพย์สิน
 (4/5)
สมาชิก(10) , ความรู้(4) , ความรู้ที่สกัดแล้ว(1)
สร้างเมื่อ 27/06/2560 เวลา 14:23:30 น.
KM SC UTCC
 (4/5)
สมาชิก(2) , ความรู้(1) , ความรู้ที่สกัดแล้ว(0)
สร้างเมื่อ 27/06/2560 เวลา 10:49:27 น.

Total 96, Page 1/10 
First
Back
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last
สถิติ 
จำนวนกลุ่มความรู้ 96 กลุ่ม
กลุ่มความรู้ ยอดนิยม Top10  
* เรียงลำดับจากคะแนน Rating สุงสุด
ท่องโลกแห่งการบัญชี
 (5/5)
สมาชิก(4) , ความรู้(0)
ชุมชนคนรักบัญชี มกค.
 (5/5)
สมาชิก(28) , ความรู้(36)
Easy Law Easy Life
 (5/5)
สมาชิก(15) , ความรู้(4)
ชุมชนคนนครปฐม
 (5/5)
สมาชิก(3) , ความรู้(2)
เทคนิคการแก้ปํญหาให้งานสำเร็จ
 (5/5)
สมาชิก(3) , ความรู้(11)
การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 (5/5)
สมาชิก(2) , ความรู้(4)
การจัดการความเครียดจากการทำงาน
 (5/5)
สมาชิก(19) , ความรู้(23)
ชุมชนนักวิจัย
 (5/5)
สมาชิก(8) , ความรู้(12)
อาหารสุขภาพ
 (5/5)
สมาชิก(4) , ความรู้(4)
ชุมชนคนรักบ้าน
 (5/5)
สมาชิก(2) , ความรู้(29)


©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย