หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > ชุมชนนักปฏิบัติ > ชุมชน UTCC Digital Library > กระดานความรู้
UTCC Digital Library
27 ความรู้ , 0 ความรู้ที่สกัดแล้ว , 24 สมาชิก  
กระดานความรู้
ความรู้ที่สกัดแล้ว
ข้อมูล CoP
รายชื่อสมาชิก
ปฎิทินกิจกรรม
กระดานความรู้
27 ความรู้
0 ความรู้ที่สกัดแล้ว
โดย ประพีร์ อนันต์
เมื่อวันที่ 22/08/2561 เวลา 16:21:24 น.
Google Scholar
            คือส่วนบริการเสริมของ Google ที่รวบรวมบทความทางวิชาการ และจำนวนบทความทางวิชาการที่ถูกอ้างอิงของนักวิชาการ ซึ่งสามารถถูกสืบค้นได้โดย Googleนักวิชาการสามารถใช้อีเมลของตนเองในการยืนยันสถานะนักวิชาการ ความเป็นเจ้าของบทความ และจำนวนบทความที่ถูกอ้างอิงของตนเองการใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย จะทำให้จำนวนบทความทางวิชาการ และจำนวนบทความทางวิชาการที่ถูกอ้างอิงปรากฏในนามของมหาวิทยาลัยโดยรวมใช้งาน Google Scholar อย่างไรอาจารย์ของมหาวิทยาลัย สามารถใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยที่ ...

Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply1  Comment186
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
Google Scholar คือ อะไร
Google Scholar คือ อะไร             คือส่วนบริการเสริมของ Google ที่รวบรวมบทความทางวิชาการ และจำนวนบทความทางวิชาการที่ถูกอ้างอิงของนักวิชาการ ซึ่งสามารถถูกสืบค้นได้โดย Googleนักวิชาการสามารถใช้อีเมลของตนเองในการยืนยันสถานะนักวิชาการ ความเป็นเจ้าของบทความ และจำนวนบทความที่ถูกอ้างอิงของตนเองการใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย จะทำให้จำนวนบทความทางวิชาการ และจำนวนบทความทางวิชาการที่ถูกอ้างอิงปรากฏในนามของมหาวิทยาลัยโดยรวมใช้งาน Google Scholar อย่างไรอาจ ...

Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment169
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
โดย สิรัณญา ประพฤติ
เมื่อวันที่ 20/08/2561 เวลา 08:23:26 น.
ป้องกันการสูญหายทรัพยากรสารสนเทศ(Tagging)
ข้อดีของการนำเทคโนโลยี RFID มาใช้ในห้องสมุด ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้เวลาในการให้บริการอื่นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยช่วยลดเวลาในการยืมคืนทรัพยากรและช่วยให้งานที่ต้องใช้เวลามาก เช่น การตรวจสอบทรัพยากรห้องสมุด  สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ทำให้กระบวนการต่างๆภายในห้องสมุดมีความรวดเร็วและง่ายมากขึ้น ช่วยป้องกันการสูญหายของทรัพยากรห้องสมุด จากการใช้ RFID ในระบบการนำทรัพยากรออกจากห้องสมุด สามารถช่วยลดจำนวนผู้ท ...

Reply อ่านรายละเอียด Like9  It Work0  Reply1  Comment157
Like 9 คน ถูกใจสิ่งนี้
โดย ปิยะณัฐ อังสนันท์สุข
เมื่อวันที่ 17/08/2561 เวลา 17:35:30 น.
Edutainment คืออะไร?
คำว่า Edutainment คืออะไร? คำว่า Edutainment เป็นคำศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการรวมกันระหว่างคำว่า Education แปลว่า กระบวนการศึกษาเรียนรู้ การสอนและการฝึกฝนให้เกิดความรู้ กับคำว่า Entertainment แปลว่า สิ่งที่ทำให้เกิดความสนุกสนาน ซึ่งคำว่า Edutainment จึงมีความหมายเท่ากับทั้งสองคำรวมกัน คือ กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สิ่งที่ทำให้เกิดความสนุกสนานเพื่อก่อเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ แนวคิด Edutainment จะเน้นการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างจากการนั่งเรียนแบบเดิมๆ หันมาเน้นที่การทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้เรี ...

Reply อ่านรายละเอียด Like9  It Work0  Reply0  Comment142
Like 9 คน ถูกใจสิ่งนี้
โดย Patsavat Chomkaew
เมื่อวันที่ 17/08/2561 เวลา 10:05:31 น.
งานบริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา
               งานบริการห้องสมุด คืองานที่สำนักหอสมุดกลางจัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าจะในด้านการอ่าน ,การยืม -คืนทรัพยากรสารสนเทศ , การแนะนำการใช้ห้องสมุด , งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า  นอกเหนือจากงานที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีงานที่สามารถเอื้อและอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างมากอีกงานหนึ่งคือ งานบริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา โดยปกติทั่วไปแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือทียืมไปได้ 2 ช่่องทางคือ   ...

Reply อ่านรายละเอียด Like11  It Work0  Reply3  Comment172
Like 11 คน ถูกใจสิ่งนี้
โดย Somsri Klinsukhon
เมื่อวันที่ 16/08/2561 เวลา 16:11:38 น.
Service Mind
      แนวคิดหลักในการทำงานบริการของสำนักหอสมุดกลาง เบื้องต้นก็ต้องรู้สึกเป็นสุขกับงานบริการ ทำตัวให้เป็นธรรมชาติตามหลักSERVICE MIND (S–smile ยิ้มแย้ม / R–rapidness รวดเร็วและมีคุณภาพ / V–value มูลค่าเพิ่ม / I-impression แรกพบประทับใจ / C-Courtesy สุภาพอ่อนโยน / E–Endurance อดทน / M-make believe เชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม / I-insist ยืนหยัด ไม่ท้อถอย / N-necessitate ลูกค้าคือคนสำคัญ / D-devote อุทิศตน ทุ่มเท) 10 วิธีง่ายๆ มัดใจลูกค้าด้วย SERVICE  MIND ...

Reply อ่านรายละเอียด Like11  It Work0  Reply2  Comment203
Like 11 คน ถูกใจสิ่งนี้
โดย Chalong Pethprown
เมื่อวันที่ 16/08/2561 เวลา 09:18:38 น.
การซ่อมและรักษาสภาพทรัพยากรสารสนเทศ
หนังสือเป็นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดชนิดหนึ่ง เมื่อมีการให้บริการอยู่ตลอดและเป็นเวลานาน ก็ย่อมมีการขาด ชำรุดเป็นธรรมดาจึงต้องมีการซ่อมแซมและรักษาให้มีสภาพพร้อมให้บริการอยู่เสมอ ซึ่งจะมีขั้นตอนการซ่อมแซมเบื้องต้นแบบย่อๆ ดังนี้   1.ตรวจดูสภาพของหนังสือที่จะลงมือซ่อมก่อนว่ามีหน้าครบถ้วนตามเดิมหรือไม่ ถ้าตรวจแล้วหน้าไม่ครบต้องหา copy หน้าที่ขาดหายไปมาให้ครบ   2.ตรวจดูหน้าปกหน้า ว่ามีการฉีกขาด ชำรุดหรือไม่ ถ้าพอจะซ่อมแซมได้ให้ซ่อมปกให้อยู่สภาพใกล้เคียงของเดิมให้มากที่สุด แต่ถ้าซ่อมไม่ได ...

Reply อ่านรายละเอียด Like12  It Work0  Reply2  Comment193
Like 12 คน ถูกใจสิ่งนี้
โดย Kanokwan Honghiran
เมื่อวันที่ 15/08/2561 เวลา 16:15:33 น.
มารู้จักขั้นตอนการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
          การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศเป็นการจัดเก็บชั้นหนังสือให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ และหลักการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการสะดวกในการค้นหาและทำให้หนังสือบนชั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าค้นคว้า  ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดเก็บ ดังนี้ หนังสือที่ต้องจัดขึ้นชั้น แบ่งได้เป็น 1.  หนังสือใหม่ที่ได้จัดหมู่และทำรายการเรียบร้อยแล้ว 2.  หนังสือที่ส่งคืนห้องสมุดเมื่อครบกำหนด 3.  หนังสือที่หยิบอ่านภายในห้องสมุด ในการจัดชั้นหนังสือ สำนักหอสมุด ...

Reply อ่านรายละเอียด Like13  It Work0  Reply1  Comment156
Like 13 คน ถูกใจสิ่งนี้
โดย Pakawadee Wangkhahat
เมื่อวันที่ 15/08/2561 เวลา 11:54:29 น.
แนะนำหมวดหมูและสัญญลักษณ์แบบดิวอี้
สำหรับผู้ใช้บริการหน้าใหม่/กลุ่มใหม่ที่ต้องการค้นหาหนังสือ แบบกระชับนะค่ะ โดยแบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ ดังนี้ 000   เบ็ดเตล็ด-คอมพิวเตอร์             500   วิทยาศาสตร์ 100   ปรัชญา                                   600   วิทยาศาสตร์ประยักต์ 200   ศาสนา                      ...

Reply อ่านรายละเอียด Like12  It Work0  Reply0  Comment157
Like 12 คน ถูกใจสิ่งนี้
โดย Aree Boonkirt
เมื่อวันที่ 15/08/2561 เวลา 10:28:51 น.
5 ห้องสมุดที่นักศึกษา มกค.เข้าใช้บริการได้ฟรี
     สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้มีเครือข่ายความร่วมมือของ 5 สถาบันมีนโยบายให้นักศึกษา เข้าใช้บริการได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งนักศึกษาที่ต้องการเข้ามาใช้บริการจะต้องแสดงบัตรให้เจ้าหน้าที่ ปกติถ้าไม่ใช่นักศึกษาของสถาบันนั้นๆถือเป็นบุคคลภายนอกจะเสียค่าเข้าใช้บริการ 20บาททุกครั้งที่ไปใช้บริการ ยกเว้นนิด้าเสียค่าใช้บริการ 30 บาทต่อวัน ถ้านักศึกษามีความประสงค์จะเข้าใช้บริการของ 5สถาบันนี้ก็ไม่ต้องเสียค่าบริการ 20 บาท           - หอสมุดแห่งมหา ...

Reply อ่านรายละเอียด Like13  It Work0  Reply2  Comment167
Like 13 คน ถูกใจสิ่งนี้
โดย Nusa Sukbunphant
เมื่อวันที่ 15/08/2561 เวลา 09:28:20 น.
มารู้จัก RFID กับงานห้องสมุด
RFID อ่านว่า อาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identification) เป็นวิธีการในการเก็บข้อมูลหรือระบุข้อมูลแบบอัตโนมัติ มีลักษณะเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (RFID Tags) โดยการรับสัญญาณจากแท็กเข้าสู่ตัวส่งสัญญาณผ่านทางคลื่นวิทยุ           ประโยชน์ของ RFID 1. เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ แต่ละรายการห้องสมุด 2. เพื่อป้องกันการขโมยทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด โดยจะส่งสัญญาณดังออกมาเมื่อผู้ใช้ยังไม่ได้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ 3. ช่วยในการรักษาระบบความปล ...

Reply อ่านรายละเอียด Like11  It Work0  Reply0  Comment162
Like 11 คน ถูกใจสิ่งนี้
โดย Panadda Boonsing
เมื่อวันที่ 14/08/2561 เวลา 14:57:24 น.
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด สำนักหอสมุดลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความร่วมมือในการดำเนินงาน ต่างๆ ดังนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)             คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) อยู่ภายใต้คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เป็นความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 5 ประการ คือ 1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร ...

Reply อ่านรายละเอียด Like15  It Work0  Reply4  Comment179
Like 15 คน ถูกใจสิ่งนี้
โดย Thanaporn Kanjanlakar
เมื่อวันที่ 14/08/2561 เวลา 13:58:38 น.
E-Magzine
E- Magazine แหล่งความรู้ที่ต้อบโจทย์สังคมยุค 4.0 สังคมที่ให้ความสำคัญของเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม การเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้าง Smart Farmer & Smart Startup โลกที่เปลี่ยนไปทำให้สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ได้รับผลกระทบอย่างมากและทยอยปิดตัวกันเรื่อย ๆ 1 ชื่อ 2 ชื่อ ตามกันมาแต่ใช่ว่านิตยสารจะตายหรือไม่มีทางออก หลายสำนักพิมพ์ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้อยู่รอด การให้บริการวารสารนิตยสารแบบ E- Magazine ก็ตอบโจทย์ให้กับสังคมยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี E ...

Reply อ่านรายละเอียด Like14  It Work0  Reply3  Comment177
Like 14 คน ถูกใจสิ่งนี้
โดย เพ็ญสภาค กาเยาว์
เมื่อวันที่ 14/08/2561 เวลา 13:28:01 น.
10 ห้องสมุดในกรุงเทพมหานคร น่าเช็คอิน!
มารู้จัก 10 ห้องสมุดในกรุงเทพมหานคร ที่น่าใช้บริการ ค้นคว้าหาความรู้ หรือใช้นั่งทำงานได้ทั้งวันอย่างเพลิดเพลินกันค่ะ 1. ห้องสมุดเนลสันเฮย์ (Neilson Hays Library)      เป็นห้องสมุดเก่าแก่อายุนับ 100 กว่าปี เป็นหนึ่งในห้องสมุดที่สวยงามและคลาสสิคที่สุดของห้องสมุดเมืองไทย ให้บริการหนังสือภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ จุดเด่นที่น่าสนใจอีกอย่างคือ มีมุมที่มีชื่อว่า Children’s Corner ให้บริการนิทานและวรรณกรรมเยาวชน 2.หอสมุด ปรีดี พนมยงค์ (Pridi Banomyon ...

Reply อ่านรายละเอียด Like15  It Work0  Reply4  Comment183
Like 15 คน ถูกใจสิ่งนี้
โดย Arunnee Sriphon
เมื่อวันที่ 14/08/2561 เวลา 09:23:41 น.
การให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าวารสาร
               งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า  เป็นงานบริการพื้นฐานของสำนักหอสมุดกลางที่จะทำหน้าที่ตอบคำถามและช่วยผู้ใช้บริการให้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในส่วนงานบริการวารสารสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการอาคาร 24 ชั้น 6 ทรัพยากรสารสนเทศได้แก่ วารสารเย็บเล่ม วารสารฉบับล่วงเวลา วารสารฉบับปัจจุบัน และบทความวารสารฉบับดิจิทัล (ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) การให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าทางสำนักหอสมุดกลางให้บริกา ...

Reply อ่านรายละเอียด Like11  It Work0  Reply0  Comment153
Like 11 คน ถูกใจสิ่งนี้
โดย Ubolpan Pandara
เมื่อวันที่ 10/08/2561 เวลา 15:49:15 น.
ISBN คืออะไร?
         ISBN หรือ เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ย่อมาจากคำว่า International Standard Book Number เป็นเลขรหัสสากลที่กำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นผู้กำหนดเลขให้แต่ละประเทศทั่วโลกและมอบหมายให้หน่วยงานในแต่ละประเทศเป็นผู้บริการเลข ISBN สำเร็จรูปให้กับสำนักพิมพ์ สำหรับประเทศไทยมอบให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้บริการเลข ISBN          เดิมเลข ISBN มีเพียง 10 หลั ...

Reply อ่านรายละเอียด Like10  It Work0  Reply0  Comment161
Like 10 คน ถูกใจสิ่งนี้
โดย พนิดา ว่องไวยุทธ์
เมื่อวันที่ 10/08/2561 เวลา 15:42:37 น.
การสืบค้น Google ขั้นสูง
Google เป็นโปรแกรมค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ในรูปข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟท์แวร์ แผนที่ ข้อมูลบุคคล กลุ่มข่าว และอื่น ๆ ปัจจุบัน Google จะบันทึกประวัติการค้นหาและการเลือกผลลัพธ์ของผู้ใช้ และจะนำประวัติที่บันทึกไว้นั้น มาช่วยกรองผลลัพธ์ในการค้นหาครั้งต่อไป การค้นหาขั้นสูงของ Google เป็นการค้นหาที่ให้ผลลัพธ์ที่แคบลงและเฉพาะเจาะจง เช่น การกำหนดภาษา เวลา ไซต์หรือโดเมน ประเภทไฟล์ของข้อมูล ...

Reply อ่านรายละเอียด Like13  It Work0  Reply2  Comment175
Like 13 คน ถูกใจสิ่งนี้
โดย nongnaphat akkosol
เมื่อวันที่ 10/08/2561 เวลา 15:17:53 น.
การสแกนบทความวารสารเพื่อบริการบทความวารสารฉบับเต็ม
       ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันของผู้คนมาก การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมีหลากหลายประเภทที่ให้บริการ วารสารก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผู้เข้ามาใช้บทความมากมายทั้งในห้องสมุดและให้บริการทางโทรศัพท์ มีทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่เข้ามาค้นหาข้อมูลสำนักหอสมุดกลาง จึงคำนึงถึงความสะดวกของผู้ใช้บริการที่จะสามารถค้นหาข้อมูลที่มีอยู่ในห้องสมุดโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้ามาค้นหาในห้องสมุด        ดังนั้นเพื่อความสะดวกของ ...

Reply อ่านรายละเอียด Like12  It Work0  Reply0  Comment154
Like 12 คน ถูกใจสิ่งนี้
โดย Sansanee Odthon
เมื่อวันที่ 10/08/2561 เวลา 14:36:27 น.
การบอกรับสิ่งพิมพ์เป็นรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดีหรือไม่
      การให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง มีหลากหลายรูปแบบทั้งแบบรูปเล่ม และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการหลายกลุ่มเป้าหมาย  เปลี่ยนรูปแบบหนังสือแบบเดิม เป็น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จะมีข้อดีและข้อจำกัดอย่างไร   เราลองพิจารณาเพื่อเลือกรูปแบบที่เหมาะกับความต้องการของเรากันค่ะ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีข้อเด่น ดังนี้ เป็นการรวมเอาจุดเด่นของสื่อแบบต่างๆ มารวมกัน  ทำให้สามารถแสดงภาพ แสง เสียง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อตอบสนองกับผู้ใช้ได้โดยตรง สามารถใช้ผ่ ...

Reply อ่านรายละเอียด Like13  It Work0  Reply1  Comment156
Like 13 คน ถูกใจสิ่งนี้
โดย สมนึก มนัสชัยเกียรติ์
เมื่อวันที่ 10/08/2561 เวลา 14:10:25 น.
บริการบทความวารสารภาษาไทย ฉบับดิจิทัล
             สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายสาขาวิชา การบริหารจัดการห้องสมุดในยุคปัจจุบันได้พัฒนาเป็นห้องสมุดดิจิทัล เป็นการจัดการข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการสืบค้นและเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ทในลักษณะเอกสารเต็มรูป งานวารสารเป็นส่วนงานที่จัดเก็บและให้บริการวารสารภาษาไทยและต่างประเทศมีการดำเนินงานแบบครบวงจร ตั้งแต่ตรวจรับวารสารจากแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  ดำเนินการกระบวนการทางเทคนิคเพื ...

Reply อ่านรายละเอียด Like12  It Work0  Reply1  Comment183
Like 12 คน ถูกใจสิ่งนี้
คะแนน Rating ที่ได้
คะแนน Rating ที่ได้
  (5.00/5)
- คะแนน Rating (จาก 1 Rating)
1  0
2  0
3  0
4  0
5  1
* ร่วมโหวตได้เฉพาะสมาชิกของชุมชน
สมาชิกแนะนำ


©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย