หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > ชุมชนนักปฏิบัติ > ชุมชน ชุมชนแออัด > กระดานความรู้
ชุมชนแออัด
2 ความรู้ , 0 ความรู้ที่สกัดแล้ว , 3 สมาชิก  
กระดานความรู้
ความรู้ที่สกัดแล้ว
ข้อมูล CoP
รายชื่อสมาชิก
ปฎิทินกิจกรรม
กระดานความรู้
2 ความรู้
0 ความรู้ที่สกัดแล้ว
โดย
เมื่อวันที่ 06/11/2556 เวลา 09:35:12 น.
ปัญหาคนจนเมือง
ปัญหาคนจนเมือง (Urban Poor) โดยเฉพาะปัญหาชุมชนแออัด เป็นปัญหาที่หลายประเทศต้องเผชิญ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา ที่มักมีการพัฒนาในลักษณะเอกนคร หรือเมืองโตเดี่ยว ที่ซึ่งเมืองและชนบทมีความแตกต่างกันของความเจริญทางด้านต่างๆอย่างมาก เกิดช่องว่างการพัฒนาระหว่างเมืองและชนบทส่งผลให้เมืองของประเทศกำลังพัฒนาต้องเผชิญกับภาวะของการกลายเป็นเมืองเกินระดับ คือ มีประชากรจำนวนมากเกินกว่าที่จะอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบสังคมและเศรษฐกิจของเมือง ส่งผลให้เกิดกลุ่มคนที่มีรายได้ต่าเป็นจำนวนมากในเมือง รวมถึงปัญหาทั ...

โดย มานะชัย โต๊ะชูดี
เมื่อวันที่ 28/05/2555 เวลา 09:54:10 น.
นิยามของชุมชนแออัด
ชุมชนแออัด [1] หรือ สลัม (อังกฤษ: slum) ตามคำจำกัดความของสหประชาชาติ หมายถึงพื้นที่เสื่อมโทรมส่วนหนึ่งของเมืองที่มีลักษณะเฉพาะคือ บ้านเรือนที่สร้างขึ้นต่ำกว่ามาตรฐาน ความสกปรกรุงรัง และการขาดการรักษาความปลอดภัยที่มั่นคง จากข้อมูลของสหประชาชาติ พบว่าอัตราส่วนของผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัดในเขตเมืองในช่วง พ.ศ. 2533-2548 ลดลงจากร้อยละ 47 เป็นร้อยละ 37 [2] อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรในเขตเมือง ผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัดในเขตเมืองจึงเพิ่มขึ้นตาม จำนวนผู้อยู่อาศัย ...

คะแนน Rating ที่ได้
คะแนน Rating ที่ได้
  (1.00/5)
- คะแนน Rating (จาก 1 Rating)
1  1
2  0
3  0
4  0
5  0
* ร่วมโหวตได้เฉพาะสมาชิกของชุมชน
สมาชิกแนะนำ
มีสมาชิกทั้งหมด 2 คน
ณฐพล
มานะชัย


©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย