หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > ชุมชนนักปฏิบัติ > ชุมชน ชุมชนการประสานงานเพื่อความสำเร็จ > กระดานความรู้
ชุมชนการประสานงานเพื่อความสำเร็จ
2 ความรู้ , 0 ความรู้ที่สกัดแล้ว , 4 สมาชิก  
กระดานความรู้
ความรู้ที่สกัดแล้ว
ข้อมูล CoP
รายชื่อสมาชิก
ปฎิทินกิจกรรม
กระดานความรู้
2 ความรู้
0 ความรู้ที่สกัดแล้ว
โดย
เมื่อวันที่ 01/10/2556 เวลา 13:58:56 น.
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
โดยทั่วไปมนุษย์เราจะสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็ต่อเมื่อ มีบรรยากาศของความไว้ใจกัน ความเข้าใจกัน โดยความสัมพันธ์ของมนุษย์สามารแบ่งได้เป็น 2 ประเภทก็คือ ความสัมพันธ์ด้านกายภาพ(Physical Relationship) เช่นการอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน กลุ่มเดียวกันหรือที่ทำงานเดียวกัน อีกประเภทหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและจิตใจ (Climate or Social-Psychological Relationship) โดยความสัมพันธ์จะพัฒนาขึ้นได้จะ ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบคือ สภาพแวดล้อมทางสังคมและจิตใจ การสร้างบรรยากาศขอ ...

Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment433
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
โดย
เมื่อวันที่ 28/05/2555 เวลา 09:59:06 น.
ศิลปะการประสานงาน
เทคนิควิธีในการประสานงาน ๑.   การใช้เครื่องมือสื่อสาร  เช่น  โทรศัพท์  โทรสาร  อีเมล                                 – โทรศัพท์  เป็นเครื่องมือสื่อสารที่รวดเร็ว  ประหยัดเวลา                    &nbs ...

Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work1  Reply1  Comment443
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
คะแนน Rating ที่ได้
คะแนน Rating ที่ได้
  (0.00/5)
* ร่วมโหวตได้เฉพาะสมาชิกของชุมชน
สมาชิกแนะนำ
มีสมาชิกทั้งหมด 2 คน
กนกพรรณ
รุ่งอรุณ


©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย