หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > ชุมชนนักปฏิบัติ > ชุมชน ชุมชนการทำรายงานการประชุมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (กองพัสดุฯ) > กระดานความรู้
ชุมชนการทำรายงานการประชุมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (กองพัสดุฯ)
1 ความรู้ , 0 ความรู้ที่สกัดแล้ว , 9 สมาชิก  
กระดานความรู้
ความรู้ที่สกัดแล้ว
ข้อมูล CoP
รายชื่อสมาชิก
ปฎิทินกิจกรรม
กระดานความรู้
1 ความรู้
0 ความรู้ที่สกัดแล้ว
โดย กมลรัตน์ หวังชม
เมื่อวันที่ 28/05/2555 เวลา 09:58:38 น.
การทำรายงานการประชุมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
การทำรายงานการประชุมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ โดยจะมีการกำหนดรูปแบบ ขั้นตอน เทคนิคการจดรายงานการประชุมให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจได้ง่ายและให้เป็นรูปแบบเดียวกัน    รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน เมื่อมีการประชุม จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการที่จะต้องรับผิดชอบจัดทำรายงานการประชุม ปัญหาของการเขียนรายงานการประชุม 1. ไม่รู้วิธีการดำเนินการประชุมที่ถูกต้อง 2. ไม่รู้จะจดอ ...

Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work1  Reply0  Comment397
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
คะแนน Rating ที่ได้
คะแนน Rating ที่ได้
  (0.00/5)
* ร่วมโหวตได้เฉพาะสมาชิกของชุมชน
สมาชิกแนะนำ


©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย