หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > ชุมชนนักปฏิบัติ > ชุมชน ชุมชนนักปฏิบัติการพัสดุ > กระดานความรู้
ชุมชนนักปฏิบัติการพัสดุ
3 ความรู้ , 0 ความรู้ที่สกัดแล้ว , 5 สมาชิก  
กระดานความรู้
ความรู้ที่สกัดแล้ว
ข้อมูล CoP
รายชื่อสมาชิก
ปฎิทินกิจกรรม
กระดานความรู้
3 ความรู้
0 ความรู้ที่สกัดแล้ว
โดย กนกพรรณ พันธ์อุไร
เมื่อวันที่ 09/10/2561 เวลา 10:51:57 น.
ร่วมเรียนรู้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 กับ วว.
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับ 180 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สามารถร่วมฟังในคลิบได้ มีทั้งหมด 17 ตอน เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน และนำสิ่งที่ดีมาปรับใช้และพัฒนากระบวรการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น https://youtu.be/38_Fe96yl28 ...

Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply0  Comment163
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
โดย กนกพรรณ พันธ์อุไร
เมื่อวันที่ 08/10/2561 เวลา 14:36:02 น.
การนำเอามาตรฐาน ISO 39001:2012 มาใช้ในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   ระบบ ISO 30091  คือ ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน (Road Traffic Safety Management System : RTSMS) เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกิดความปลอดภัย กล่าวคือ ไม่ให้เกิดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุการชนทางถนนโดยมีวัตถุประสงค์ และปรับปรุงผลการดำเนินงานความปลอดภัยด้านจราจรทางถนนทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานในการให้บริการด้านยานพาหนะ ซึ่งให้บริการทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อสนับสนุ ...

Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply0  Comment148
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
โดย กนกพรรณ พันธ์อุไร
เมื่อวันที่ 28/05/2555 เวลา 09:59:59 น.
ทักษะที่จำเป็นของนักการพัสดุ
ทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความซื่อสัตย์ มีทักษะในการสื่อสารอย่างสำฤทธิ์ผล มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีความอดทน มีความสามรรถในการทำงานเป็นทีม ...

Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work1  Reply0  Comment393
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
คะแนน Rating ที่ได้
คะแนน Rating ที่ได้
  (0.00/5)
* ร่วมโหวตได้เฉพาะสมาชิกของชุมชน
สมาชิกแนะนำ
มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน
กนกพรรณ
รุ่งอรุณ
สายชล
Janjao


©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย