หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > ชุมชนนักปฏิบัติ > ชุมชน ชุมชนกิจกรรมนักศึกษา > กระดานความรู้
ชุมชนกิจกรรมนักศึกษา
8 ความรู้ , 1 ความรู้ที่สกัดแล้ว , 5 สมาชิก  
กระดานความรู้
ความรู้ที่สกัดแล้ว
ข้อมูล CoP
รายชื่อสมาชิก
ปฎิทินกิจกรรม
Facebook
กระดานความรู้
8 ความรู้
1 ความรู้ที่สกัดแล้ว
โดย สิริรัตน์ อานามนารถ
เมื่อวันที่ 30/08/2556 เวลา 11:45:00 น.
ทดสอบทักษะการนำเกม


โดย สิริรัตน์ อานามนารถ
เมื่อวันที่ 30/08/2556 เวลา 11:35:56 น.
รายชื่อชมรมกิจกรรม
ชมรมกิจกรรมสังกัดกองกิจกรรมนักศึกษา 1. การละคร 2. ขับร้องประสานเสียง 3. คอมพิวเตอร์ 4. คณิตศาสตร์และสถิติ 5. คริสเตียน 6. ค่ายอาสาพัฒนาชนบท 7. ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ 8. ดนตรีสากล 9. ทุนปัญญาไทย 10. ทุนรัตนมงคล 11. นักกฎหมาย 12. พัฒนาบุคลิกภาพ 13. พัฒนาศัำกยภาพ 14. พุทธศาสน์ 15. ภาษาอังกฤษ 16. มุสลิม 17. วรรณศิลป์ 18. วิทยุสมัครเล่น 19. ศิลปะการถ่ายภาพ 20. อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...

โดย ผู้ดูแลระบบ UTCCKMS
เมื่อวันที่ 28/03/2556 เวลา 09:33:41 น.
คู่มือการสืบสวนสอบสวนนักศึกษาผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษา


โดย ผู้ดูแลระบบ UTCCKMS
เมื่อวันที่ 28/03/2556 เวลา 09:25:12 น.
คู่มือการเตรียมความพร้อมพี่เลี้ยงค่ายลูกแม่ไทร จิตใจงาม


โดย ผู้ดูแลระบบ UTCCKMS
เมื่อวันที่ 28/03/2556 เวลา 09:13:50 น.
การจัดการความรู้กองกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2554
การจัดการความรู้กองกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 1. การเตรียมความพร้อมพี่เลี้ยงค่ายลูกแม่ไทร  จิตใจงาม 2. เทคนิคการสืบสวนสอบสวนนักศึกษาที่กระทำผิดวินัย ...

โดย ฐิติพร สงวนพันธุ์
เมื่อวันที่ 28/05/2555 เวลา 09:55:43 น.
เคล็บลับ....การเรียนเก่ง
1.คุมเวลาตื่นนอนให้ได้ทุกวันก่อน เช่น ตื่น 6 โมงเช้านอน 4 ทุ่ม ซัก 1 เดือนติดต่อกัน ให้ได้ก่อนค่อยมาว่าจะอ่านหนังสือ   เพราะจะเป็นการจัดระบบมันสมองใด้อย่างดีเยี่ยม และจะรู้สึกว่าสมองมีพลังในการรับรู้  ถ้าทำข้อนี้ไม่ได้ อย่าคิดว่าจะเรียนให้ดีได้ยาก 2. หลักการอ่านหนังสือใด ๆ ไม่จำเป็นต้องอ่านทีละนาน ๆ เช่นตั้งไว้ว่า วันหนึ่ง เราจะ อ่านซัก 1 - 2 ชม.ก็เกินพอ แต่สำคัญอยู่ที่ความต่อเนื่อง  ถ้ายังบังคับตัวเองไม่อยู่ ข้อ 1. ก็เป็นการฝึกบังคับอย่างนึงแล้ว ต้องอ่านทุกวัน ไม่ม ...

โดย สิริรัตน์ อานามนารถ
เมื่อวันที่ 28/05/2555 เวลา 09:49:16 น.
อบรมพี่เลี้ยงค่ายลูกแม่ไทร จิตใจงาม
ขั้นตอนก่อนการอบรม 1. การรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเป็นพี่เลี้ยงค่ายลูกแม่ไทร จิตใจงาม 2. ประชุมผู้สมัครฯ ทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับวัตถุประส่งค์ของค่ายฯ และรายละเอียดการอบรม ขั้นตอนการอบรม 1. อบรมในเรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงค่ายฯ ได้แก่ ทักษะการนำเกมและเพลง เทคนิคการละลายพฤติกรรมโดยไม่ต้องใช้เกม/เพลง ทัศนคติที่ดีและมุมมองเชิงบวก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานค่ายฯ 2. ทดสอบเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดUnit และคัดเลือก Head Unit ทดสอบทักษะการน ...

Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work1  Reply2  Comment398
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
คะแนน Rating ที่ได้
คะแนน Rating ที่ได้
  (0.00/5)
* ร่วมโหวตได้เฉพาะสมาชิกของชุมชน
สมาชิกแนะนำ


©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย