หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > Blog > ประพีร์ อนันต์ > กระดานความรู้
ประพีร์  อนันต์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ , สำนักหอสมุดกลาง

0 Blog , 1 ความรู้ , 1 ชุมชนที่เข้าร่วม
 
ข้อมูลประวัติ กระดานความรู้ บล๊อก (Blog) Web Link ความเชี่ยวชาญ
ประพีร์ อนันต์ ได้สร้างความรู้ เมื่อ 22/08/2561 เวลา 16:21:24 น.  
Google Scholar
            คือส่วนบริการเสริมของ Google ที่รวบรวมบทความทางวิชาการ และจำนวนบทความทางวิชาการที่ถูกอ้างอิงของนักวิชาการ ซึ่งสามารถถูกสืบค้นได้โดย Googleนักวิชาการสามารถใช้อีเมลของตนเองในการยืนยันสถานะนักวิชาการ ความเป็นเจ้าของบทความ และจำนวนบทความที่ถูกอ้างอิงของตนเองการใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย จะทำให้จำนวนบทความทางวิชาการ และจำนวนบทความทางวิชาการที่ถูกอ้างอิงปรากฏในนามของมหาวิทยาลัยโดยรวมใช้งาน Google Scholar อย่างไรอาจารย์ของมหาวิทยาลัย สามารถใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยที่...
Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply1  Comment186
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้

©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย