หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > ระบบ Blog
ระบบ Blog
ระบบบล๊อก สำหรับการบันทึกองค์ความรู้ส่วนบุคคล
เขียน BLOG ของคุณ [+]
Blog (30 หัวข้อล่าสุด)  
Patcharee Pichanusakorn  ได้สร้างBlog เมื่อ 29/09/2562 เวลา 14:17:21 น.  
เทคนิคการใช้ Grammarly เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติจำเป็นต้องใช้ทักษะทางด้านภาษา เทคนิค Grammarly จะช่วยให้การเขียนผลงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปรดดูไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ https://drive.google.com/file/d/1doEusZfETm8h5zJ-adqrr_A5zACugzSr/view?usp=sharing ...

Patcharee Pichanusakorn  ได้สร้างBlog เมื่อ 29/09/2562 เวลา 14:16:09 น.  
เทคนิคการใช้ Google quiz เพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ : Add link/video
การใช้ Google quiz เพื่อให้นักศึกษาได้ฝีกฝนทักษะนอกจากจะช่วยให้มีส่วนร่วมในการเรียนเพิ่มขึ้นแล้ว อยากช่วยให้อาจารย์สามารถประเมินได้ว่านักศึกษามีความรู้ในเรื่องที่เรียนมากน้อยเพียงใด การใส่ Link หรือวีดีโอ เพิ่มเติมจะช่วยให้นักศึกษาได้คำอธิบายที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น หรือเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลที่อาจารย์ต้องการให้นักศึกษาได้ศึกษาเพิ่มขึ้นได้ เทคนิคเหล่านี้จะเป็นส่วนเสริมให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  https://drive.google.com/file/d/1gkvDVjHnmpPZufLwFJML2dkV_lwBTl4j/view? ...

Chalong Pethprown  ได้สร้างBlog เมื่อ 01/08/2562 เวลา 17:03:57 น.  
สมุนไพรไทยมะม่วงหาวมะนาวโห่
มะม่วงหาวมะนาวโห่ พืชสมุนไพรไทย บำบัดโรคได้หลายชนิด ปัจจุบันมีผู้นิยมใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรคกันมากขึ้น ซึ่งในประเทศไทยก็มีพืชผักและผลไม้หลายชนิดที่มีสารสำคัญที่นำมาเป็นยารักษาได้ หรือมีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย หนึ่งในนั้นคือ “มะม่วงหาวมะนาวโห่” มะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็นผลไม้ที่กำลังได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย ในแง่ของสรรพคุณการรักษาโรค โดยผลไม้ชนิดนี้เป็นผลไม้ท้องถิ่นที่ให้รสเปรี้ยวนำและออกรสหวานเล็กน้อย หากปล่อยให้ผลสุกจัดจากสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำ แม้ว่าจะมีผู้กล่าวอ้างถึงสรรพ ...

Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment0
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
มาเรียม โตลอย  ได้สร้างBlog เมื่อ 28/06/2562 เวลา 15:13:15 น.  
การทำ SEO
SEO : Search Engine Optimization  เราทำ SEO เพื่อให้ website ติดอับดับค้นหาใน Search engine   โดยมีปัจจัยสำคัญคือ ด้านเทคนิค - website เราต้องเป็น Mobile freindly (Resposive)  - website ต้องมีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (https://)  โดย google จะนำเว็บไซต์ที่ปลอดภัยขึ้นมาอยู่ก่อนในหน้าเดียวกัน -  ความเร็วในการโหลด website  ด้านเนื้อหา ส่วนสำคัญคือ - Keyword   คำที่ใช้ในการค้นหา - Content  เนื้อหา  ต้องมีความยาวของเนื้อหาพอสมควร&n ...

Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment0
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
กนกพรรณ พันธ์อุไร  ได้สร้างBlog เมื่อ 08/10/2561 เวลา 14:01:02 น.  
ความสำคัญของมาตรฐาน ระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน :ISO 39001:2012
1. ชื่อมาตรฐาน  (ภาษาอังกฤษ) ISO 39001: 2012 Road traffic safety (RTS) management systems - Requirements with guidance for use  2. การประกาศใช้  ISO : 1 October 2012  3. หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน  ISO : International Organization for Standardization (TC 241 Road traffic safety management systems) 4. ประเภทมาตรฐาน ISO 39001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการ สามารถขอการรับรองจากหน่วยรับรองระบบ (Certification Body) ที่ให้บริการได้  5. ขอบเขตและการประยุกต์ใช้ ISO 3 ...

Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment0
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
Pisamai Numsawat  ได้สร้างBlog เมื่อ 19/08/2561 เวลา 18:57:07 น.  
งานธุรการสมัยใหม่ (E-Office)​
     งานธุรการ ที่เราคุ้นเคยคืองานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับแผนกต่าง ๆ ภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการใช้ โทรศัพท์หรือการใช้ทรัพยากรกระดาษ ในการส่งข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งต่อภายในองค์กรหรือแจ้งให้ภายในองค์กรทราบ ซึ่งต้องใช้กระดาษจำนวนมากทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากร และเพิ่มพื้นที่ ในการจัดเก็บยากต่อการค้นหา จึงทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานไม่ดีพอ และอาจจะทำให้การทำงานล่าช้ามากขึ้น          เราจึงต้องประยุกต์และพัฒนาระบบงานธุรการโดย การดึงระบบสื่ออิเลกทรอนิกส์ ทั้งหลายเข้า ...

Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work0  Reply0  Comment0
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
Niramol Sudkhanung  ได้สร้างBlog เมื่อ 14/08/2561 เวลา 11:33:34 น.  
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)
ประมวลภาพ "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้นำผลงานวิจัย เรื่อง "โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (Reducing Inequality through Early Childhood Education: RIECE Thailand" เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการใน Theme งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม  ...

Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work0  Reply0  Comment0
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
Jomkwan Polparsi  ได้สร้างBlog เมื่อ 08/08/2561 เวลา 10:28:33 น.  
Resource Sharing สู่ความสำเร็จในการบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ปัจจุบันบริบทของบริการห้องสมุด จำเป็นต้องขยายขอบเขตให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและเติมเต็มความต้องการได้อย่างสมบูรณ์ ในขั้นตอนที่สะดวกที่สุด ใช้เวลาน้อยที่สุด และง่ายดายที่สุด ดังนั้นการที่ห้องสมุดร่วมมือกันผ่านเครือข่าย Resource Sharing จะเพิ่มศักยภาพในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวอย่างที่เป็นผลผลิตจากการคิดหาแนวทางการพัฒนาการบริการใที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ และ ส่งเสริมแนวคิด Resource Sharing เช่น การบริการระหว่างห้องสมุด Inter-L ...

Niramol Sudkhanung  ได้สร้างBlog เมื่อ 05/07/2561 เวลา 14:20:48 น.  
ประชาสัมพันธ์โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System"
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกาษา (สกอ.) ร่วมกับฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยทั่วประเทศตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี เพื่อสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ จนสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่ง สกอ. และฝ่ายวิชาการ สกว. มีความประสงค์ที่จะเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนานักวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีโดยใช้นวัตกรรมผ่านการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย โดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ จึงได้จัดโครงการ & ...

Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment0
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
มาเรียม โตลอย  ได้สร้างBlog เมื่อ 12/06/2561 เวลา 11:01:58 น.  
การคำนวนอายุการทำงานใน Excel
หากเราต้องการคำนวนอายุการงานทำงานของพนักงานในหน่วยงาน ทำได้ง่ายๆ โดยการใช้โปรแกรม excel  ในการคำนวน เราต้องกำหนดวันที่ ที่เป็นวันที่เราต้องการคำนวน ซึ่งก็คือวันปัจจุบัน  ใน cell ของวันที่ ให้ค่า =today() ใส่วันที่พนักงานเข้าทำงาน ในช่อง ปี ใช้สูตรคำนวนคือ   = datedif(cellวันที่เข้าทำงาน,cell วันที่ปัจจุบัน,"Y")    เช่น ถ้า 12 มิถุนายน 2561 อยู่ cell H2          วันเข้าทำงาน นายสมชาย อยู่ cell D5 ...

มาเรียม โตลอย  ได้สร้างBlog เมื่อ 26/02/2561 เวลา 13:38:28 น.  
การคิดเงินบำนาญประกันสังคม
เห็นมีการ share ใน Socail network เรื่องการคิดเงินบำนาญประกันสังคม  แต่ที่ share ๆ กันมาจะคิดผิด คือลอกๆ กันมา share โดยการคิดบำนาญประกันสังคมมีเงือนไขคือ ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน หรือ 15 ปี มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนร้อยละ 20 ของค่าจ้าง 60 เดือนสุดท้าย (สูงสุด 15,000 บาท) ถ้าหากเรามีการจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพตามข้อ 1 เพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ เช่น หากนาย ก.  ทำงานมา 20 ปี จะได้รั ...

Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply0  Comment0
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
Tory Ratsmeeporm  ได้สร้างBlog เมื่อ 26/09/2560 เวลา 10:54:23 น.  
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน Graduate School Teaching procedure
แนวปฏืบัตืในการแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน http://gs.utcc.ac.th/images/GS/Doc/km.pdf ...

Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work1  Reply0  Comment0
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
มาเรียม โตลอย  ได้สร้างBlog เมื่อ 18/08/2560 เวลา 16:52:26 น.  
Microsoft Teams
  Microsoft Teams เป็น แอพลิเคชั้นสนทนากลุ่ม การทำงานกลุ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพในการการทำงานร่วมกัน โดยคุณสมบัติหลักของ Microsoft Teams  คุณสมบัติหลักของ Microsoft Teams ได้แก่ สนทนากันในทีม  Microsoft Teams มอบบริการแชทที่ครบเครื่อง จัดระบบตามหัวข้อและห้องสนทนาอย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถมีส่วนร่วมและรับทราบข้อมูลได้อย่างทั่วถึง โดยทุกคนในทีมสามารถมองเห็นการสนทนาที่เกิดขึ้นในทีมได้ และสามารถเลือกสนทนาแบบส่วนตัวได้ด้วยในขณะเดียวกัน นอกจากนี้ Microsoft Teams ยังเติมส ...

Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work1  Reply0  Comment0
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
ณิชาภัทร ธรรมศิริ  ได้สร้างBlog เมื่อ 04/07/2560 เวลา 09:22:38 น.  
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ“ความสำคัญและแนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ”
โครงการ Research Forum (ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559) การบรรยายในหัวข้อ“ความสำคัญและแนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ” วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้อง CEO MBA 5504 อาคาร 5 ชั้น 5 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ  -  เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และนักวิจัยฝ่ายอุตสาหกรรมของ สกว. -  หัวหน้ากลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  -  หัวหน้า ...

Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work1  Reply0  Comment0
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
Sriphen Sangsuk  ได้สร้างBlog เมื่อ 30/06/2560 เวลา 14:55:09 น.  
4 คนหาม 3 คนแห่
๓. ศิลปกรรม “ ๔ คนหาม ๓ คน แห่” ศิลปกรรม “๔ คนหาม ๓ คนแห่ ๒ คนนั่งแคร่ ๑ คน พาไป” เป็นปริศนาธรรมแต่โบราณของชาวล้านนาไทย ที่ใช้เป็นสื่อการสอนเรื่อง “มรณัสติภาวนา” คือ เตือนใจให้รำลึกถึงความตายว่า เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้น จึงควรดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท ไม่ควรโลภโมโทสันจนหน้ามืดตา มัว ลืมแก่ ลืมตาย เพราะถึงที่สุดแล้ว มนุษย์ไม่สามารถเอาอะไรที่ครอบครองไว้ตามไปใช้ในสัมปรายภพได้แม้แต่เพียงชิ้นเดียว ปริศนาธรรมชิ้นนี้ชี้ให้เรา เห็นสัจธรรมที่ว่า & ...

  ได้สร้างBlog เมื่อ 27/06/2560 เวลา 15:02:01 น.  
กิจกรรม English Happy Hours “Rub Learn blah blah”
หลักการและเหตุผล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีนโยบายมุ่งสร้างความเป็นนานาชาติ ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ฝ่ายบริหารจึงให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2. เพื่อฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3. เพื่อฝึกทักษะการคำนวณเลขเป็นภาษาอังกฤษและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ กิจกรรม แบ่งเป็น 3 กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 “Ev ...

Kanokkarn Kitsiri  ได้สร้างBlog เมื่อ 27/06/2560 เวลา 14:11:14 น.  
แนะนำวิธีการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ Part 1
ในบทแรก จะกล่าวถึง วิธีการสร้างแบบสอบถานออนไลน์ โดยใช้ Google Document ...

Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work1  Reply0  Comment0
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
Bloger แนะนำ
นางสาว มาเรียม โตลอย
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ , สำนักบริการคอมพิวเตอร์
14 Blog
นาง Patcharee Pichanusakorn
คณะวิชา , คณะนิติศาสตร์
5 Blog
นางสาว Niramol Sudkhanung
ฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ , กองส่งเสริมงานวิจัย
5 Blog
นางสาว Kanokkarn Kitsiri
สำนักอธิการบดี , กองสารสนเทศ
4 Blog
นางสาว สำราญ คุ้มกลิ่นวงษ์
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ , ศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน
4 Blog
นาง วิไล สุขสมยุติ
ฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ
4 Blog
นางสาว Ampawan Mongkolin
คณะวิชา , คณะนิติศาสตร์
4 Blog
นางสาว Tory Ratsmeeporm
บัณฑิตวิทยาลัย
4 Blog
นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์
คณะวิชา , คณะบัญชี
3 Blog
นาย เมธา คงเมือง
ฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ , กองประชาสัมพันธ์
3 Blog
นางสาว
สำนักอธิการบดี
3 Blog
นางสาว ศิวาพร สุวรรณากาศ
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 Blog
นาย Chawachon Lalitwajeewong
วิทยาลัยนานาชาติ
3 Blog
นางสาว รุ่งอรุณ วัฒนญาณนนท์
ฝ่ายบริหาร , กองนิติการ
2 Blog
นางสาว นลินี เวชวิริยกุล
คณะวิชา , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 Blog
นาย สายชล ผลศิริ
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร , กองอาคารและสิงแวดล้อม
2 Blog
นางสาว Anchalee Preedapatraphong
ฝ่ายบริหาร , กองบัญชีและควบคุมงบประมาณ
2 Blog
นางสาว Orawan Sudsalee
ฝ่ายวิชาการ ,
2 Blog
นาง Kaewrat Sukpattee
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร
2 Blog
นาง Nuthavan Pumlamnao
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 Blog
ขณะนี้แสดงเฉพาะข้อมูลที่เผยแพร่ (Public)
Login เข้าระบบเพื่อดูหัวข้อทั้งหมด

©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย