หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
วิธีการ Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
การเข้าใช้งานระบบ สามารถใช้ Username และ Password
เดี่ยวกันกับที่ มหาวิทยาลัยออกให้

ตัวอย่าง
Email : username@utcc.ac.th
Username : username
Password : ใช้รหัสผ่านเดียวกัน
เมื่อผู้ใช้งานระบบ Login สำเร็จ
สำหรับผู้ที่ใช้งานระบบเป็นครั้งแรก ระบบจะให้ กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวก่อน
จึงจะสามารถใช้งานระบบได้ตามปรกติSign in
Username 
Password
 

* ใช้ Username / Password เดียวกันกับ Email ของมหาวิทยาลัย

จำนวนผู้ที่ออนไลน์ในขณะนี้
- จำนวน 0 คน


©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย